"as a whole" po polsku

EN

"as a whole" - polskie tłumaczenie

EN

as a whole {przysłówek}

volume_up
as a whole (też: comprehensively)

Przykłady użycia - "as a whole" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe capsules should always be taken by mouth, and swallowed whole and not chewed.
Kapsułki należy zawsze przyjmować doustnie, połykać w całości i nie rozgryzać.
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Chciałbym, aby w niektórych dziedzinach całego projektu osiągnięto większy postęp.
EnglishEnergy dependency has increased from 44% to 53% in the whole of the European Union.
Poziom zależności energetycznej w całej Unii Europejskiej wzrósł z 44 % do 53 %.
EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishThis is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Dla Sudanu, a tym samym dla całego afrykańskiego kontynentu, to historyczna chwila.
EnglishIn healthy subjects, the mean half-life in whole blood is approximately 43 hours.
U zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
EnglishA whole range of other proposals have been blocked, but this proposal will make it.
Cała gama innych wniosków została zablokowana, ale i tak ten wniosek wystarczy.
EnglishThroughout the whole process of this Treaty there were two decisive moments.
Podczas prac nad traktatem mieliśmy do czynienia z dwoma przełomowymi momentami.
EnglishUnfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
Niestety generalnie ta wola polityczna ma niewiele wspólnego z pewnością prawną.
EnglishInactivated whole cell suspension of O. rhinotracheale Light liquid paraffin
Zawiesina inaktywowanych komórek Ornithobacterium rhinotracheale Parafina płynna
EnglishThe capsule(s) must be swallowed whole, and must not be chewed crushed or divided.
Kapsułki należy połykać w całości, nie wolno ich rozgryzać, rozgniatać ani dzielić.
EnglishFor these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.
Dlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.
EnglishThat is why failed states can drag down a whole region into chaos and conflict.
To właśnie dlatego mogą pogrążyć ze sobą cały region w chaosie i konflikcie.
EnglishAnd feminists hated us, and the whole thing was wretched from beginning to end.
Feministki nienawidziły nas, a ten związek od początku nie miał przyszłości.
EnglishWe got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.
Zaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.
EnglishIt only brought more suffering, poverty and death to the people of the whole region.
Przyniosła jedynie więcej cierpienia, ubóstwa i śmierci ludziom z całego regionu.
EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Jest to więc zatem ogromny problem na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.
EnglishHow to take the Diacomit capsules These capsules should be swallowed whole with water.
Jak zażywać kapsułki Diacomit Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.
EnglishStimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
EnglishWhat happens in the Arctic has significant implications for the EU as a whole.
To, co dzieje się w obszarze Arktyki, wywiera istotny wpływ na całą Unię Europejską.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as a whole"

a przedimek/rodzajnik
whole przymiotnik
whole rzeczownik
as spójnik
as przysłówek
Polish