"as a matter of urgency" po polsku

EN

"as a matter of urgency" - polskie tłumaczenie

EN

as a matter of urgency {przysłówek}

volume_up
as a matter of urgency
volume_up
w trybie pilnym {przysł.}
Therefore, the conclusion is that Euronest should be launched as a matter of urgency.
Płynie z tego wniosek, że w trybie pilnym należy zwołać Euronest.
I ask the Commission to raise this issue as a matter of urgency with the government of Zimbabwe.
Proszę Komisję, aby wraz z rządem Zimbabwe zajęła się tą kwestią w trybie pilnym.
I would ask the Commission to deal with this matter as a matter of urgency.
Pragnę poprosić Komisję o zajęcie się tą sprawą w trybie pilnym.

Przykłady użycia - "as a matter of urgency" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNational authorities must finalise detailed decommissioning plans as a matter of urgency.
Władze krajowe muszą pilnie zakończyć tworzenie szczegółowych planów likwidacji.
EnglishAdoption of this regulation is a necessity and a matter of urgency.
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia jest koniecznością i sprawą bardzo pilną.
EnglishI ask the Commission to raise this issue as a matter of urgency with the government of Zimbabwe.
Proszę Komisję, aby wraz z rządem Zimbabwe zajęła się tą kwestią w trybie pilnym.
EnglishTherefore, the conclusion is that Euronest should be launched as a matter of urgency.
Płynie z tego wniosek, że w trybie pilnym należy zwołać Euronest.
EnglishI would ask the Commission to deal with this matter as a matter of urgency.
Pragnę poprosić Komisję o zajęcie się tą sprawą w trybie pilnym.
EnglishWe want to see a legislative framework for these inspections as a matter of urgency.
Domagamy się pilnego ustanowienia ram prawnych takich kontroli.
EnglishIf we are failing to deliver on the commitments, then we must put that right as a matter of urgency.
Skoro nie wypełniamy naszych zobowiązań, musimy jak najszybciej naprawić ten błąd.
EnglishThe proposals to reinforce Frontex need to be adopted as a matter of urgency.
Trzeba pilnie przyjąć wnioski dotyczące umocnienia Fronteksu.
EnglishThis really is a matter of urgency - human and economic urgency.
Jest to naprawdę niezwykle pilne - ze względów ludzkich i gospodarczych.
EnglishI would like to make you aware of these facts as a matter of urgency.
Chciałbym, aby każdy z nas tu obecnych potraktował te sprawy jako godne najpilniejszej uwagi.
EnglishThis issue must therefore also be put to the test as a matter of urgency.
W związku z tym kwestia ta powinna zostać niezwłocznie zbadana.
EnglishEuropean food surpluses must be shipped out to the Haitian people as a matter of urgency.
Należy pilnie wysłać Haitańczykom nadwyżki europejskiej żywności.
EnglishAn effective mediation process between Rwanda and the DRC must be started as a matter of urgency.
Należy pilnie rozpocząć skuteczny proces mediacji pomiędzy Rwandą a DRK.
EnglishIf the Council wants to retain its credibility, it has to confirm its promises as a matter of urgency.
Jeśli Rada chce utrzymać swoją wiarygodność, musi pilnie potwierdzić swoje obietnice.
EnglishI feel that significant political attention must be given to this issue as a matter of urgency.
Uważam, że niezbędne jest niezwłoczne zwrócenie szczególnej uwagi politycznej na tę kwestię.
EnglishThat is why the financial transaction tax must be called for and introduced now as a matter of urgency.
Dlatego należy zaapelować o podatek od transakcji finansowych i pilnie go wprowadzić.
EnglishThe problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
Problem z planami zarządzania trzeba pilnie rozwiązać.
EnglishYou must legalise your responsibilities and I call on you to do this as a matter of urgency.
Wzywam was do pilnego uregulowania kwestii waszych obowiązków.
EnglishIt has been stated in this Chamber that the implementation of the Treaty of Lisbon is a matter of urgency.
Powiedziano w tej Izbie, że wdrażanie traktatu lizbońskiego to sprawa pilna.
EnglishThese must be the main motives for us to devise a common energy policy as a matter of urgency.
Musi to być dla nas podstawową motywacja do pilnego opracowania wspólnej polityki energetycznej.