EN

arts {liczba mnoga}

volume_up
arts (też: humanities)

Przykłady użycia - "arts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts.
Podobnie jest, w większości tych systemów, z hierarchią przedmiotów artystycznych.
EnglishI've been focusing now on the visual arts, but I want to give two examples from music.
Skupiałem się na sztukach wizualnych, ale chcę podać dwa przykłady z muzyki.
EnglishVisual arts -- decoration of surfaces and bodies -- appears to be a human universal.
Sztuka wizualna - dekoracje powierzchni i ciała... zdaje się być uniwersalna dla ludzi.
EnglishEqual treatment and access for men and women in the performing arts (
Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (
EnglishIn fact, we all agree that culture and the arts form a fundamental part of education.
W istocie wszyscy zgadzamy się, że kultura i sztuka stanowią zasadniczy element kształcenia.
EnglishI wish there was a liberal arts college in every African country.
Chciałbym aby w każdym kraju w Afryce powstał college nauk humanistycznych.
EnglishHere is a three-week papercutting marathon at the Museum of Arts and Design in New York City.
Tu widać trzytygodniowy maraton wycinania w Muzeum Sztuki i Projektowania w Nowym Jorku.
EnglishNow I'm an arts graduate; I love myth and magic and existentialism and self-loathing.
Ukończyłem uczelnię artystyczną, kocham mity i magię, egzystencjalizm i nienawiść do samego siebie.
EnglishThere is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Prawdą jest także to, że godziny pracy w branży sztuk widowiskowych są długie i niestandardowe.
EnglishThe only grain of truth to this complaint that the arts are in decline come from three spheres.
Jedyne ziarna prawdy w narzekaniach na sztukę współczesną można znaleźć w trzech obszarach.
EnglishAnd for those of you who love the arts, aren't you glad you invited me here to brighten your day?
Ci z was, którzy kochacie sztuki, czy nie cieszycie się, że przyszedłem poprawić wam dzień?
EnglishLiterature grant from the Sachsen Ministry for the Arts and Humanities
  Stypendium literackie Ministerstwa Nauki i Sztuki Saksonii
EnglishNow, on the other hand, in the second half of the 20th century, the arts are frequently said to be in decline.
Z drugiej strony w drugiej połowie XX. wieku mówi się często o zmierzchu sztuki.
EnglishThe proposal to establish a European arts sponsorship scheme may be a step in the right direction.
Wniosek objęcia programem sponsoringu sztuk europejskich może być krokiem we właściwym kierunku.
EnglishThis here is part of the same lab at the Royal College of Arts.
Jest to praca tego samego laboratorium w Royal College of Arts.
EnglishEven the world of performing arts, as clearly highlighted by the Commission, is not spared these problems.
Problemy te nie omijają nawet świata sztuk widowiskowych, co wyraźnie podkreśliła Komisja.
EnglishWieler is a member of the Academy of the Arts in Berlin and received the Konrad Wolf Prize in 2002.
Jossi Wieler jest członkiem berlińskiej Akademii Sztuk, w roku 2002 otrzymał nagrodę Konrad-Wolf-Preis.
EnglishI went to performing arts high school, where I was an actor.
Chodziłem do liceum sztuk pięknych, gdzie byłem aktorem.
EnglishThey will be European school champions in athletics, football and basketball, martial arts or swimming.
Będą to europejscy mistrzowie lekkiej atletyki, piłki nożnej i koszykówki, sztuk walki, czy pływania.
EnglishIn addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education.
Ponadto kształcenie w dziedzinie kultury i sztuki może wywrzeć pozytywny wpływ na działalność gospodarczą każdego rodzaju.