EN

artists {liczba mnoga}

volume_up
artists (też: performers)
And within this project, he's doing a smaller project called "Artists in Residence."
W ramach tego projektu robi też mniejszy projekt o nazwie "Domowi artyści".
Artists and innovators -- many of the people you've seen on this stage.
Artyści i innowatorzy, wielu z nich widzieliśmy na tej scenie.
Artists and the works they create define our quality of life.
Artyści i dzieła, które tworzą, definiują naszą jakość życia.

Przykłady użycia - "artists" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishAnd within this project, he's doing a smaller project called "Artists in Residence."
W ramach tego projektu robi też mniejszy projekt o nazwie "Domowi artyści".
EnglishThe artists used this concept to create a succinct image of the “disappearing monument”.
Ten artystyczny projekt jest charakterystycznym przykładem „zanikania pomnika”.
EnglishYou see, each country has always produced its artists, composers, authors and so on.
Jak wiadomo, wszystkie kraje zawsze miały własnych artystów, kompozytorów, ów i tak dalej.
EnglishHowever, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
Co oznacza to jednak dla autorów, twórców, artystów i wydawców?
EnglishSo you hire artists, and you try to get the look and feel of the character.
Zatrudniasz artystów i staracie się nadać skórze wierność postaci.
EnglishOur people depend on our artists, and culture is beyond communication.
Nasz naród liczy na swoich artystów, a kultura przekracza komunikację.
EnglishAnd I think the pressure of that has been killing off our artists for the last 500 years.
Myślę, że ta presja zabijała naszych artystów przez ostatnie 500 lat.
EnglishI fully agree that many artists benefit too little from their work.
W pełni podzielam pogląd, że wielu artystów odnosi zbyt małe korzyści ze swoich utworów.
EnglishAlmost none of it, therefore, produces any revenue for artists or music producers.
Tym samym niemal żadne z tych utworów nie przynoszą przychodów artystom, czy producentom muzycznym.
English1994 Residential Scholarship at the Artists’ House Schloss Wiepersdorf
1994 Stypendium na pobyt w domu pracy twórczej Schloß Wiepersdorf
EnglishThis group, others have called the "pro ams," amateur artists doing work at a professional level.
Ta grupa, zwana czasem "pro am", to amatorzy działający profesjonalnie.
EnglishArtists and innovators -- many of the people you've seen on this stage.
Artyści i innowatorzy, wielu z nich widzieliśmy na tej scenie.
English150 artists volunteered to help me with my wedding.
150 artystów zgłosiło się na ochotnika, aby pomóc mi w przygotowaniach do ślubu.
EnglishAnd because these are artists, they have very artistic temperaments.
Ponieważ ci są artystami, mają bardzo artystyczne temperamenty.
EnglishTEMPT was one of the foremost graffiti artists in the 80s.
Nazywa się TEMPT, był jedym z najlepszych artystów graffiti w latach 80.
EnglishYou can understand why artists are so different from accountants.
Można zrozumieć, dlaczego artyści tak się różnią od księgowych.
EnglishAnd I decided to explore this movement by turning trees into artists.
Postanowiłam zgłębić ten ruch zmieniając drzewa w artystów.
EnglishBut first a little bit about this group of artists, scientists, and engineers that are working together.
Ale najpierw opowiem o naszym zespole artystów, naukowców i inżynierów.
EnglishYou see the electron flow with the streamlines we as artists have generated for the scientists.
Widzimy przepływ elektronów, w oprawie dodanej przez artystów.

Synonimy (angielski) dla "artist":

artist
artistic
artistic creation