"artisanal" po polsku

EN

"artisanal" - polskie tłumaczenie

EN

artisanal {przymiotnik}

volume_up
It states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
Stanowi ona, że plan będzie realizowany z uwzględnieniem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i praw historycznych.
These derogations were granted for artisanal fleets and for some seasonal fleets because their impact on catches is insignificant.
Wspomniane odstępstwa zapewniono flotom tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, gdyż ich wpływ na połowy jest mało znaczący.
Coastal and artisanal fishing ideally operate in a specified fishing area, with industrial fishing in another.
Rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo łodziowe działają idealnie na określonym obszarze połowowym, a rybołówstwo przemysłowe prowadzi połowy w innym.
artisanal (też: craftsmanlike)
Wielki ruch rzemieślniczy.

Przykłady użycia - "artisanal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishA programme for supporting small-scale, artisanal coastal fisheries;
program wspierania drobnego rybołówstwa przybrzeżnego;
EnglishIn the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
Jeśli zaś chodzi o Morze Śródziemne, to przybrzeżne profesjonalne rybołówstwo ma obecnie możliwość korzystania z odstępstw.
EnglishIt states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
Stanowi ona, że plan będzie realizowany z uwzględnieniem tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i praw historycznych.
EnglishThe artisanal movement is huge.
EnglishThese derogations were granted for artisanal fleets and for some seasonal fleets because their impact on catches is insignificant.
Wspomniane odstępstwa zapewniono flotom tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, gdyż ich wpływ na połowy jest mało znaczący.
EnglishCoastal and artisanal fishing ideally operate in a specified fishing area, with industrial fishing in another.
Rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo łodziowe działają idealnie na określonym obszarze połowowym, a rybołówstwo przemysłowe prowadzi połowy w innym.
EnglishThe measures should give added value to traditional and artisanal products and encourage the development of local markets.
Przedmiotowe środki powinny tworzyć wartość dodaną w stosunku do tradycyjnych produktów i wyrobów rzemieślniczych oraz stanowić zachętę do rozwijania rynków lokalnych.
EnglishIt deals with artisanal fisheries and historic rights.
Bardzo starałem się uwzględnić jej obawy w poprawce 7, która odnosi się do tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i praw historycznych.
EnglishLet me remind you that the derogations were granted for artisanal fleets and for some seasonal fleets because their impact on catches is insignificant.
Pragnę przypomnieć, że wspomniane odstępstwa zapewniono flotom tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, gdyż ich wpływ na połowy jest mało znaczący.
EnglishHaving said this, I recognise the nature of the artisanal fishery off the coast of Portugal and around the Azores, where the fishing is carried out in a sustainable way.
Mówiąc to, uznaję charakter tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przy wybrzeżach Portugalii i Azorów, gdzie połowy odbywają się w zrównoważony sposób.
EnglishThe European Community fishing effort in the Mauritanian EEZ represents 20% of the overall effort - that is both artisanal and industrial fleets.
Wysiłek połowowy Wspólnoty Europejskiej na obszarze mauretańskiej strefy EEZ stanowi 20% całkowitego wysiłku - dotyczy to zarówno floty do drobnych połowów, jak i floty przemysłowej.
EnglishHeparin -- a blood thinner, a pharmaceutical product -- starts out in artisanal workshops like this in China, because the active ingredient comes from pigs' intestines.
Heparyna - rozcieńczacz krwi, produkt farmaceutyczny - powstaje w rzemieślniczych warsztatach jak ten w Chinach, gdyż składnik aktywny pochodzi ze świńskich wnętrzności.

Synonimy (angielski) dla "artisan":

artisan