"artificial intelligence" po polsku

EN

"artificial intelligence" - polskie tłumaczenie

EN

artificial intelligence {rzeczownik}

volume_up
1. IT
artificial intelligence
It looks around, searches for the ball, looks around, searches for the ball, and it tries to play a game of soccer, autonomously: artificial intelligence.
Rozgląda się, szuka piłki i próbuje grać autonomicznie, sztuczna inteligencja.
Targeted drugs, genetic modification, artificial intelligence, perhaps even implants into our brains, may change human beings themselves.
Leki miejscowe, modyfikacje genetyczne, sztuczna inteligencja, może nawet implanty do mózgu mogą zmienić samych ludzi.
In the question of consciousness and artificial intelligence, artificial intelligence has really, like the study of consciousness, gotten nowhere.
W kwestii świadomości i sztucznej inteligencji - sztuczna inteligencja nie dotarła donikąd, podobnie jak badania nad świadomością.

Przykłady użycia - "artificial intelligence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs artificial intelligence evolves, so does his intelligence.
W miarę rozwoju sztucznej inteligencji, jego inteligencja również będzie się rozwijać.
EnglishIt becomes interesting when you put artificial intelligence into it.
Zrobi się interesująco, gdy włożymy tam sztuczną inteligencję.
EnglishObviously we are talking here about artificial intelligence and so we also have to include that word.
Mówimy tu oczywiście o sztucznej inteligencji, a więc musimy także uwzględnić to określenie.
EnglishAnd we were able to cross this line, called the uncanny valley, in terms of -- artificial intelligence terms.
Mogliśmy przekroczyć tą granicę, zwaną dziwaczną doliną, odnoszącą się do sztucznej inteligencji.
EnglishIt looks around, searches for the ball, looks around, searches for the ball, and it tries to play a game of soccer, autonomously: artificial intelligence.
Rozgląda się, szuka piłki i próbuje grać autonomicznie, sztuczna inteligencja.
EnglishIt would be artificial intelligence.
EnglishTargeted drugs, genetic modification, artificial intelligence, perhaps even implants into our brains, may change human beings themselves.
Leki miejscowe, modyfikacje genetyczne, sztuczna inteligencja, może nawet implanty do mózgu mogą zmienić samych ludzi.
EnglishWith artificial intelligence, not only have they not created artificial intelligence, they haven't yet created artificial stupidity.
A co do sztucznej inteligencji – nie dość, że nie została ona jeszcze stworzona, nie powstała też, jak dotąd, sztuczna głupota.
EnglishAnd this is one of the most exciting projects that we're developing, which is a little character that's a spokesbot for friendly artificial intelligence, friendly machine intelligence.
A to jeden z najbardziej ekscytujących projektów nad jakimi pracujemy.
EnglishIn the question of consciousness and artificial intelligence, artificial intelligence has really, like the study of consciousness, gotten nowhere.
W kwestii świadomości i sztucznej inteligencji - sztuczna inteligencja nie dotarła donikąd, podobnie jak badania nad świadomością.
EnglishSo 20 years pass -- I am now a graduate student at MIT studying artificial intelligence, the year is 1997, and NASA has just landed the first robot on Mars.
Po 20 latach... jestem absolwentką MIT zajmującą się sztuczną inteligencją, jest rok 1997, NASA wysłała pierwszego robota na Marsa.
EnglishI know; I spent a lot of my career in artificial intelligence, trying to build machines that could do some of this thinking for us, that could give us answers.
Wiem, znaczną cześć kariery spędziłem pracując nad sztuczną inteligencją, budując maszyny, które potrafiłyby wyręczyć nas w myśleniu i które dałyby nam odpowiedzi.
EnglishThe first six tracks here -- artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, nanotechnology -- are the different core areas of information technology.
Pierwszych 6 specjalności, sztuczna inteligencja, zaawansowane technologie obliczeniowe, biotechnologia, nanotechnologia to są różne kluczowe obszary informatyki.
EnglishYou can view it as a computing problem, an artificial intelligence problem: do you need to incorporate some sort of analog of happiness into a computer brain to make it work properly?
Można postrzegać szczęście jako zagadnienie obliczeniowe, sztucznej inteligencji. ~~~ Czy należy zaimplementować model szczęścia w komputerowy mózg, by ten mógł działać prawidłowo?

Synonimy (angielski) dla "artificial intelligence":

artificial intelligence
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "artificial intelligence"

artificial przymiotnik
intelligence rzeczownik
intelligence przymiotnik
artificial turf rzeczownik
artificial leather rzeczownik
to gather intelligence czasownik
artificial pacemaker rzeczownik
artificial coloring rzeczownik
artificial lake rzeczownik
artificial limb rzeczownik
Polish
artificial life rzeczownik
artificial life game rzeczownik