"artificial insemination" po polsku

EN

"artificial insemination" - polskie tłumaczenie

EN

artificial insemination {rzeczownik}

volume_up
artificial insemination

Przykłady użycia - "artificial insemination" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishArtificial insemination and embryo transfer provide for that.
Sztuczne zapładnianie i transferowanie zarodków ma to na celu.
EnglishThe report could become an incentive for partnership tourism, in the same way as has already happened with adoption and artificial insemination.
Sprawozdanie mogłoby stać się bodźcem dla partnerskich wyjazdów za granicę w tych celach, podobnie jak ma to już miejsce z adopcją i sztucznym zapłodnieniem.
EnglishEthical standards, which the Member States comply with for good reason, such as, for example, in artificial insemination, DNA analysis or assisted suicide, must not be called into question.
Norm etycznych, których słusznie przestrzegają państwa członkowskie, jak np. w dziedzinie sztucznego zapłodnienia, analizy DNA, czy pomocy w popełnieniu samobójstwa, nie wolno kwestionować.

Synonimy (angielski) dla "artificial insemination":

artificial insemination
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "artificial insemination"

insemination rzeczownik
artificial przymiotnik
artificial turf rzeczownik
artificial leather rzeczownik
artificial pacemaker rzeczownik
artificial coloring rzeczownik
artificial lake rzeczownik
artificial limb rzeczownik
Polish
artificial intelligence rzeczownik
artificial life rzeczownik
artificial life game rzeczownik
intrauterine insemination rzeczownik