EN

artificial {przymiotnik}

volume_up
In fact, European citizenship is highly artificial in nature.
Obywatelstwo europejskie ma faktycznie charakter bardzo sztuczny.
Few people realise that it is an artificial landscape.
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że jest to sztuczny krajobraz.
Sucrose Silicified microcrystalline cellulose Artificial powdered beef flavour Croscarmellose sodium
Sacharoza Silikonowana celuloza mikrokrystaliczna Sztuczny sproszkowany aromat wołowy Kroskarmeloza sodowa
artificial (też: stilted, unnatural)
artificial

Przykłady użycia - "artificial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishReally what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.
Tak naprawdę mówię tutaj o próbie tworzenia swego rodzaju sztucznego życia.
EnglishAnd by night, artificial light in each one emanates and comes out to the outside.
A w nocy, sztuczne światło w każdym włosie emanuje i wychodzi na zewnątrz.
EnglishThese practices encourage artificial movements of companies, capital and persons.
Takie praktyki zachęcają do pozornego przenoszenia siedzib spółek oraz kapitału i osób.
EnglishCommemoration of the Holodomor, the Ukraine artificial famine (1932-1933) (debate)
Upamiętnienie Hołodomoru, wielkiego głodu na Ukrainie (1932-1933) (debata)
EnglishWill it be a long step fraught with obstacles, perhaps even artificial ones?
Czy to będzie długi krok najeżony przeszkodami, być może nawet sztucznymi?
EnglishSo, he decided to give it a try, to start this artificial biology going in the machines.
Więc postanowił spróbować stworzyć tę sztuczną biologię działającą wewnątrz maszyn.
EnglishIt is, of course, obvious that they are caused by food colourings and artificial additives.
To oczywiste, że choroby takie to skutek barwników żywności i sztucznych dodatków.
EnglishBut of course, we can deal with that because we can produce artificial spines.
Ale my oczywiście możemy sobie z tym poradzić, ponieważ możemy wyprodukować sztuczne kolce.
EnglishImagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.
Wyobraźcie sobie, że nie musielibyśmy polegać na sztucznym świetle, żeby radzić sobie w nocy.
EnglishBorders, at least on the continent, are mostly rather artificial.
Granice, przynajmniej na kontynencie, są w większości przypadków dość sztuczne.
EnglishTrying to start an artificial genetic system running in the computer.
Próby stworzenia sztucznego systemu genetycznego działającego w komputerze.
EnglishArtificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Tworzy się, tym samym, sztuczne bariery dla działalności usługodawców.
EnglishAvoid exposure to strong sunlight, or artificial UV light such as sunbeds.
Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).
EnglishIt establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
Służą ustanowieniu sztucznych jednakowych warunków między krajami będącymi eksporterami bananów.
EnglishI hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Muszę dodać, że te powierzchnie są kompletnie sztuczne, zrobione komputerowo.
EnglishThe point of showing these is I've always been interested in little artificial life pieces.
Pokazuję wam to, bo chcę pokazać jak bardzo jestem zafascynowany formami sztucznego życia.
EnglishAvoid exposing the skin to long periods of sunlight or artificial sunlight such as tanning beds.
Należy unikać wystawiania skóry na dłuższe działanie światła słonecznego lub sztucznego
EnglishAs artificial intelligence evolves, so does his intelligence.
W miarę rozwoju sztucznej inteligencji, jego inteligencja również będzie się rozwijać.
EnglishI don't mean to say that I want no choice, but many of these choices are quite artificial."
Nie mówię, że chcę zrezygnować z możliwości wyboru, ale wiele tych wyborów jest dosyć sztucznych.
EnglishSuch an artificial barrier would prevent the best farmers from developing their work profitably.
Tego typu sztuczna bariera uniemożliwi najlepszym rolnikom zyskowne prowadzenie swoich prac.

"artificial grass" - polskie tłumaczenie

artificial grass
Polish
  • sztuczna trawa
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"artificial gravity" - polskie tłumaczenie

artificial gravity
Polish
  • sztuczna grawitacja
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "artificial":

artificial
artificially
artificial insemination
English