EN articulate
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

articulate (też: audible, clear, clear-cut, conspicuous)
volume_up
wyraźny {przym. m.}
articulate
volume_up
artykułowany {przym. m.}
articulate (też: eloquent, silver-tongued)
volume_up
elokwentny {przym. m.}
That child was very articulate and showed us and even dealt with the things he couldn't do automatically with that manual.
Taki elokwentny chłopak, wszystko nam wytłumaczył, nawet to, czego nie wiedział, bo od razu zajrzał do instrukcji.
I listened intently to this articulate wee man.
Słuchałem uważnie tego elokwentnego człowieka.
articulate (też: clear, clear-cut, easy, limpid)
volume_up
klarowny {przym. m.}
articulate

2. Anatomia

articulate
articulate

Przykłady użycia - "articulate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe happens to be very...... articulate... cultured...... extraordinarily tidy.
Tak naprawdę jest bardzo...... wygadany... kulturalny...... nieprawdopodbnie schludny.
EnglishA second and related imperative is to understand and articulate the potential of peace.
Druga, pokrewna konieczność, to zrozumienie i wyrażenie potencjału, jaki niesie ze sobą pokój.
EnglishAnd this student, probably the first time using it, but she can articulate it many different ways.
A ta studentka, pewnie używa go po raz pierwszy, ale potrafi go wykorzystać na różne sposoby.
EnglishSo the most important thing is to get people to articulate their models.
Dajmy ludziom wysłowić ich modele poznawcze.
EnglishSo it needed a very articulate front paw.
Potrzebowała więc precyzyjnej, połączonej stawami przedniej łapy.
EnglishWhat would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
Czym byłaby tura pytań bez naszych irlandzkich koleżanek i kolegów posłów i ich przekonujących i elokwentnych wystąpień?
EnglishBut his -- well, the only way I can articulate how it felt was that it precipitated my medical decline.
Ale jego - cóż jedynym sposobem ujęcie w słowa tego co czułam było to, że przyspieszylam proces pogarszania się mojego zdrowia.
EnglishNow that is a particularly -- that is a particularly adorable and articulate little boy, but what Cristine discovered is this is actually quite typical.
To wyjątkowo - to wyjątkowo uroczy i wygadany mały chłopiec, ale Cristine odkryła, że to typowe.
EnglishNow, Mrs Ashton, the great challenge is to articulate and identify a European response, mainly at the London Conference.
Pani minister! Teraz najważniejszym zadaniem jest sformułowanie i sprecyzowanie odpowiedzi Europy, przede wszystkim podczas konferencji londyńskiej.
EnglishTo this end, the authorities should achieve, or even surpass, the fiscal target for this year and articulate a robust medium-term budgetary strategy.
Co za tym idzie, władze powinny osiągnąć, a nawet przekroczyć cel fiskalny na ten rok i ogłosić konkretną, średnioterminową strategię budżetową.
EnglishThose documents articulate the EU's political determination to address the situation of millions of Roma who are suffering from economic and social exclusion.
W przedmiotowych dokumentach wyrażono polityczną determinację UE, by zająć się sytuacją milionów Romów, którzy cierpią na skutek wykluczenia gospodarczego i społecznego.
EnglishWhat Europe needs is a strong, articulate political will, one with enough human, military and financial resources to make it a credible actor on the world stage.
Europa potrzebuje silnej, wyrazistej woli politycznej popartej wystarczającymi zasobami ludzkimi, wojskowymi i finansowymi, by uczynić ją wiarygodnym graczem na scenie światowej.