"arthropathy" po polsku

EN

"arthropathy" - polskie tłumaczenie

EN

arthropathy {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
arthropathy
In children, arthropathy is reported to occur commonly (see section 4.4).
U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4. 4).
There is insufficient evidence of the efficacy of Trudexa in patients with ankylosing spondylitis-like psoriatic arthropathy due to the small number of patients studied (see Table 7).
Dowody potwierdzające skuteczność produktu Trudexa u pacjentów z artropatią łuszczycową przypominającą zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa są niewystarczające ze względu na małą od

Przykłady użycia - "arthropathy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn children, arthropathy is reported to occur commonly (see section 4.4).
U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4. 4).
EnglishRespectively, an incidence of drug-related arthropathy by 1-year follow-up was 9.0% and 5.7%.
Częstość występowania artropati związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9, 0 % i 5, 7 %.
EnglishThe incidence of arthropathy, mentioned above, is referring to data collected in studies with adults.
Występowanie wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych.
EnglishLaboratory studies in puppies have shown evidence of arthropathy after systemic administration of orbifloxacin.
Badania laboratoryjne wykazały występowanie artropatii u szczeniąt po ogólnym podawaniu orbifloksacyny.
EnglishPaediatric patients The incidence of arthropathy, mentioned above, is referring to data collected in studies with adults.
Dzieci i młodzież Występowanie wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych.
EnglishThe increase of suspected drug-related arthropathy cases over time was not statistically significant between groups.
Zwiększenie, wraz z upływem czasu, częstości występowania artropatii o przypuszczalnym związku z lekiem nie było istotne statystycznie pomiędzy grupami.
EnglishAs with other medicinal products in its class, ciprofloxacin has been shown to cause arthropathy in weight-bearing joints of immature animals.
Wykazano, że cyprofloksacyna, podobnie jak inne produkty lecznicze z tej grupy, wywołuje artropatię obciążonych stawów u zwierząt przed zakończeniem dojrzewania.
EnglishDue to the risk of arthropathy and other potentially severe toxicity in the infant, ciprofloxacin is contraindicated during lactation (see section 4.3).
Ze względu na ryzyko artropatii i innych potencjalnie poważnych toksycznych działań na niemowlę cyprofloksacyna jest przeciwwskazana podczas laktacji (patrz punkt 4. 3).
EnglishQuinolone class drugs have been associated with cartilage erosions in weight-bearing joints and other forms of arthropathy in immature animals of various species.
Leki z grupy chinolonów mogą powodować zmiany zwyrodnieniowe chrząstki stawowej w panewce lub inne formy artropatii u niedojrzałych osobników różnych gatunków.
EnglishArthropathy events, which ranged from mild pain in one or more joints to severe arthritis with effusion and significant disability, have also been reported in patients treated with deferiprone.
U niektórych pacjentów może być korzystne zmniejszenie dawki deferypronu, a następnie ponowne zwiększenie jej do dawki uprzednio podawanej.
EnglishDue to the risk of arthropathy and other potentially severe toxicity in the infant, ciprofloxacin is contraindicated during lactation (see section 4.3).
Ze względu na ryzyko artropatii i innych potencjalnie ciężkich działań niepożądanych u niemowlęcia, cyprofloksacyna jest przeciwwskazana w trakcie karmienia piersią (patrz punkt 4. 3).
EnglishThere is insufficient evidence of the efficacy of Trudexa in patients with ankylosing spondylitis-like psoriatic arthropathy due to the small number of patients studied (see Table 7).
VII, trwającym 12 tygodni, leczeniu poddano 100 pacjentów, którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź na leki przeciwreumatyczne zmniejszające nasilenie choroby. uk
EnglishThere is insufficient evidence of the efficacy of Trudexa in patients with ankylosing spondylitis-like psoriatic arthropathy due to the small number of patients studied (see Table 7).
Dowody potwierdzające skuteczność produktu Trudexa u pacjentów z artropatią łuszczycową przypominającą zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa są niewystarczające ze względu na małą od