EN

arthritis {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Rheumatoid arthritis Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów.
Musculoskeletal and connective tissue disorders Arthritis, muscular weakness
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Zapalenie stawów, osłabienie mięśni
Rheumatoid arthritis is a long term inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest długo utrzymującą się chorobą zapalną stawów.
And the other one has arthritis of the shoulder joint, you know, it's not working very well, so it's walking like this, and we can move the arm, you know, that way.
A drugi cierpi na artretyzm, chodzi mniej więcej tak, ramię rusza się tak...
Narrator: We are all aware of the risk of cancer, but there's another disease that's destined to affect even more of us: arthritis.
Narrator: Wszyscy znamy ryzyko raka, ale jest inna choroba, która dotknie wielu więcej z nas: artretyzm.
And then for the damaged arthritis on the surface, we did a stem cell paste graft, which we designed in 1991, to regrow that articular cartilage surface and give it back a smooth surface there.
Powierzchnię dotkniętą przez artretyzm pokryliśmy pastą z komórkami macierzystymi, zaprojektowaną w 1991 roku, by odrosła chrząstka stawowa i by przywrócić gładką powierzchnię stawu.

Przykłady użycia - "arthritis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you have active rheumatoid arthritis you first will be given other medicines.
W przypadku aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów najpierw podaje się inne leki.
EnglishExacerbation of rheumatoid arthritis has been observed in individual cases.
W pojedynczych przypadkach obserwowano nasilenie reumatoidalnego zapalenia stawów.
Englishau psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and Crohn's disease patients.
zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i chorobą Leśniowskiego- Crohna.
EnglishMethotrexate (used to treat rheumatoid arthritis, psoriasis and leukaemia)
Przed zastosowaniem obu leków jednocześnie, należy skonsultować się z lekarzem.
EnglishIt does not cure arthritis and will help you only as long as you continue to take it.
Nie leczy zapalenia stawów i działa wyłącznie w okresie, gdy jest przyjmowany.
EnglishIf you have active psoriatic arthritis you will first be given other medicines.
W przypadku łuszczycowego zapalenia stawów najpierw podaje się inne leki.
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders Arthritis, muscular weakness
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Zapalenie stawów, osłabienie mięśni
EnglishRheumatoid arthritis is a long term inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest długo utrzymującą się chorobą zapalną stawów.
EnglishRheumatoid arthritis Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease of the joints.
Reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów.
EnglishPaediatric patients with polyarticular juvenile idiopathic arthritis
Dzieci i młodzież z wielostawowym idiopatycznym młodzieńczym zapaleniem stawów
EnglishPaediatric patients with polyarticular juvenile idiopathic arthritis
Dzieci i młodzież z wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
EnglishRadiographic changes were assessed in the psoriatic arthritis studies.
Zmiany radiologiczne oceniano w badaniach w łuszczycowym zapaleniu stawów.
Englishother medicines for rheumatoid arthritis such as antimalarials (e. g. chloroquine and
inne leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów, takie jak leki
EnglishOne final story: this is Kelly Young, a rheumatoid arthritis patient from Florida.
Ostatnia opowieść: to jest Kelly Young, pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów z Florydy.
EnglishRheumatoid arthritis The recommended dose is 90 mg once a day.
Reumatoidalne zapalenie stawów Zalecana dawka wynosi 90 mg, jeden raz na dobę.
EnglishUndesirable effects in paediatric patients with polyarticular juvenile idiopathic arthritis
Działania niepożądane u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
EnglishRheumatoid arthritis Patients not previously treated with Remicade:
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) Pacjenci, nieleczeni wcześniej preparatem Remicade:
EnglishIn rheumatoid arthritis, MabThera was studied in 520 patients.
W reumatoidalnym zapaleniu stawów preparat MabThera oceniano u 520 pacjentów.
EnglishIf you experience a worsening of your psoriasis or you develop arthritis, please inform your
Jeśli doszło do postępu choroby lub rozwinęło się zapalenie stawów, należy powiadomić o tym
EnglishStudy II evaluated 544 patients with moderately to severely active rheumatoid arthritis who were ≥ 18 uc
W badaniu II oceniono 544 pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o

Synonimy (angielski) dla "rheumatoid arthritis":

rheumatoid arthritis