"arthralgia" po polsku

EN

"arthralgia" - polskie tłumaczenie

EN

arthralgia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
arthralgia
Niezbyt często: artralgia (bóle stawów).
ból stawów lub mięśni (artralgia)
The most common side effects in adults are myalgia (muscle pain), arthralgia (joint pain) and oedema (swelling), and these are seen in more than 1 in 10 patients.
Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u dorosłych są: myalgia (mięśnioból), artralgia (ból stawów) i obrzęk, które obserwuje się u więcej niż 1 na 10 pacjentów.

Przykłady użycia - "arthralgia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders: arthralgia, pain in extremity
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, ból kończyn.
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders Common: myalgia, arthralgia
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Często: ból mięśni, ból stawów
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders Very common: arthralgia, myalgia
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni
EnglishMusculoskeletal disorders Uncommon: joint swelling, muscle cramps, arthralgia
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe Niezbyt często: obrzęk stawów, kurcze mięśni, bóle stawów
EnglishMuscle spasm and cramps, musculoskeletal pain including myalgia, arthralgia, bone pain6
Skurcze mięśni, bóle mięśniowo- szkieletowe w tym bóle mięśni, bóle stawów i bóle kości6
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders: arthralgia, myalgia.
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, ból mięśni.
EnglishMusculoskeletal pain (e.g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
Bóle mięśniowo - szkieletowe (np. ból kończyn, ból pleców, ból klatki piersiowej) Bóle stawów
EnglishArthralgia, myalgia, back pain Renal and urinary disorders Uncommon:
Bóle stawów, bóle mięśni, ból pleców Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często:
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders Uncommon: myalgia Rare: arthralgia
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: ból mięśni Rzadko: ból stawów
EnglishOccasionally cases of arthralgia and myalgia in approximately 3 % have been reported.
Czasami, w około 3 % przypadków, występowały bóle stawów i mięśni.
EnglishUncommon: muscular pain, swelling of joints/ arthralgia, muscle weakness
Niezbyt często: bóle mięśni, obrzęk/ bóle stawów, osłabienie mięśni
EnglishMyalgia, rarely myolysis, arthralgia, elevated creatine phosphokinase
Bóle mięśni, rzadko rozpad mięśni, bóle stawów, podwyższona aktywność fosfokinazy kreatynowej
Englisharthralgia, muscle cramps, pain in limb, back pain joint disorders
bóle stawów, kurcze mięśni, ból kończyn i pleców zaburzenia stawów
Englishsweats, +skin disorder hypertonia, myalgia, arthralgia, back pain, neck pain, pain
pęcherzowym, martwica toksyczno - rozpływna naskórka6
EnglishArthralgia occurred in 32 % of patients on Abraxane and was severe in 6 % of cases.
U 32 % pacjentów przyjmujących lek Abraxane wystąpiły bóle stawowe, określone jako silne w 6 % przypadków.
Englishconnective tissue and bone disorders arthralgia, myalgia, back pain, twitching
bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców, drganie mięśni
Englishback pain, muscle spasms, myalgia, arthralgia, pain in extremity
ból pleców, skurcze mięśni, bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn
Englishpain in extremity, myalgia, back pain, muscle spasms, arthralgia, muscle tightness, musculoskeletal stiffness
ból w kończynach, ból mięśni, ból pleców, skurcze mięśni, ból stawów, napięcie
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders: arthralgia, myalgia including muscle cramps.
Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.
EnglishSkin hypertrophy, rash, acne, alopecia, - Arthralgia - Renal impairment
Przerost skóry, wysypka, trądzik, łysienie - Bóle stawów