EN

artery {rzeczownik}

volume_up
1. Anatomia
Pękła tętnica szyjna.
Significant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
Występowanie istotnego obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy nerkowej
Significant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy do jedynej czynnej nerki.
And on the right you actually see a carotid artery that was engineered.
Po prawej jest wyhodowana arteria szyjna biegnąca na szyi do mózgu.
Subject: Rail artery for Europe and the Brenner base tunnel
Przedmiot: Arteria kolejowa dla Europy i tunelu pod górą Brenner

Przykłady użycia - "artery" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
operacji pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem przeszczepów naczyniowych CABG
Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
danych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczacych
EnglishRenal artery stenosis (narrowing of the blood vessels to one or both kidneys).
zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych jednej nerki lub obu nerek).
EnglishA means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.
Możliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.
Englishblood clot formation in the artery or vein of the affected arm or leg
wytworzenie zakrzepu w tętnicy lub żyle w zmienionej chorobowo ręce lub nodze
Englishthe data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass Graft) and
danych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczących
Englishyou have had a clot in an artery of your brain (ischaemic stroke) which occurred within the
planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
EnglishReduction of risk of cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease”.
Redukcja ryzyka epizodów sercowo- naczyniowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ”.
EnglishFemoral Artery Access Gastrointestinal Hematemesis Hematuria Other
Dostęp do tętnicy udowej Przewód pokarmowy Wymioty krwawe Krwiomocz Inne
EnglishAnd on the right you actually see a carotid artery that was engineered.
Po prawej jest wyhodowana arteria szyjna biegnąca na szyi do mózgu.
Englishwithin 3 months of severe bleeding, major trauma or major surgery (e. g. coronary artery bypass
jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy doszło do wystąpienia dużego krwawienia, ciężkiego urazu
EnglishOcclusion in the connection between artery and vein (shunt thrombosis) may occur especially if
Może dojść do zablokowania połączenia tętnicy i żyły (zakrzepica przetoki tętniczo- żylnej),
EnglishVentavis tends to lower blood pressure within the pulmonary artery, by improving blood flow.
Ventavis dąży do obniżenia ciśnienia krwi w tętnicy płucnej poprzez usprawnienie przepływu krwi.
EnglishA doctor from Brazil said he had never seen anyone survive a carotid artery rupture.
Pewien lekarz z Brazylii powiedział, że nigdy nie widział, żeby pacjent przeżył pęknięcie tętnicy szyjnej.
EnglishSignificant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
Występowanie istotnego obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy nerkowej
EnglishSignificant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy do jedynej czynnej nerki.
EnglishSignificant bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in a single functioning kidney
– Znaczące obustronne zwężenie tętnicy nerkowej lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki.
Englishif you are about to have heart surgery or surgery on your arteries (including any coronary artery
Należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub pielęgniarkę.
EnglishThe reduction in mean pulmonary artery pressure of 3 mmHg (6 %) was not statistically significant.
Zmniejszenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej o 3 mmHg (6 %) było statystycznie nieistotne.
EnglishTreatment of post-operative pain following coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see sections 4.8 and 5.1).
Leczenie bólu po operacji pomostowania tętnic wieńcowych (patrz punkt 4. 8 i 5. 1).

"artery bypass graft" - polskie tłumaczenie

artery bypass graft
Polish
  • przeszczep pomostowania tętnic
  • przeszczep pomostowania tętnicy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "artery":

artery
coronary artery