"arterial hypertension" po polsku

EN

"arterial hypertension" - polskie tłumaczenie

EN

arterial hypertension {tylko liczba pojedyncza}

volume_up
1. Medycyna
arterial hypertension (też: hypertension)

Przykłady użycia - "arterial hypertension" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
EnglishAn increased incidence of arterial hypertension was observed in Nexavar-treated patients.
U chorych leczonych produktem Nexavar zaobserwowano częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego.
EnglishA reduction in symptoms of pulmonary arterial hypertension was observed with Thelin treatment.
U pacjentów leczonych produktem Thelin zaobserwowano złagodzenie objawów nadciśnienia płucnego.
EnglishVolibris is used to treat pulmonary arterial hypertension (PAH).
Volibris jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (ang.
EnglishThe efficacy of Tracleer has not been established in patients with severe pulmonary arterial hypertension.
Nie ustalono skuteczności preparatu Tracleer u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym.
EnglishA reduction in symptoms of pulmonary arterial hypertension was observed with Tracleer treatment.
Podczas leczenia preparatem Tracleer zaobserwowano zmniejszenie objawów związanych z nadciśnieniem płucnym.
EnglishPulmonary arterial hypertension is the term used when the heart struggles to pump blood to the lungs.
Nadciśnienie płucne to termin określający stan, w którym serce ma trudności z pompowaniem krwi do płuc.
EnglishPulmonary arterial hypertension associated with HIV infection
Nadciśnienie płucne związane z zakażeniem wirusem HIV
EnglishYou must not take Norvir with sildenafil if you also suffer from pulmonary arterial hypertension (see also section 2.
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym nie mogą przyjmować leku Norvir z syldenafilem (patrz punkt 2.
EnglishConcomitant use of sildenafil with ritonavir is contraindicated in pulmonary arterial hypertension patients.
Jednoczesne stosowanie syldenafilu z rytonawirem jest przeciwwskazane u pacjentów z nadciśnieniem płucnym.
EnglishRevatio is used to treat pulmonary arterial hypertension (high blood pressure in the blood vessels in the lungs).
Lek Revatio jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach tętniczych płuc).
EnglishTreatment should only be initiated and monitored by a physician experienced in the treatment of pulmonary arterial hypertension.
Leczenie powinno być rozpoczęte i monitorowane wyłącznie przez lekarza doświadczonego w terapii nadciśnienia płucnego.
EnglishThe efficacy of Revatio has not been established in patients with severe pulmonary arterial hypertension (functional class IV).
Skuteczność preparatu Revatio u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym (klasa czynnościowa IV) nie została ustalona.
EnglishThelin is used for the treatment of adult patients with class III pulmonary arterial hypertension, to improve exercise capacity.
Preparat Thelin stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z nadciśnieniem płucnym klasy III w celu poprawy zdolności wysiłkowej.
EnglishStudy performed in children with pulmonary arterial hypertension One study has been conducted in children with pulmonary hypertension.
Badanie przeprowadzone u dzieci z nadciśnieniem płucnym Jedno badanie zostało przeprowadzone u dzieci z nadciśnieniem płucnym.
EnglishTreatment should only be initiated and monitored by a physician experienced in the treatment of pulmonary arterial hypertension.
Leczenie powinno być rozpoczynane i kontrolowane wyłącznie przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu nadciśnienia płucnego.
EnglishThe PAH patients included those with Primary Pulmonary Arterial Hypertension (212/ 267, 79 %) and PAH associated with CTD (55/ 267, 21 %).
Do pacjentów z PAH należały osoby z pierwotnym nadciśnieniem płucnym (212/ 267, 79 %) i z PAH związanym z CTD (55/ 267, 21 %).
EnglishTreatment of patients with pulmonary arterial hypertension classified as WHO functional class III, to improve exercise capacity.
Leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa III, lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej.
EnglishPulmonary arterial hypertension:
EnglishThese were the only factors with a statistically significant impact on sildenafil pharmacokinetics in patients with pulmonary arterial hypertension.
Były to jedyne istotne statystycznie zależności wpływu leków na farmakokinetykę syldenafilu u chorych z nadciśnieniem płucnym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "arterial hypertension"

hypertension rzeczownik
arterial przymiotnik
arterial road rzeczownik
arterial line rzeczownik
arterial route rzeczownik
Polish
arterial language rzeczownik
portal hypertension rzeczownik
pulmonary hypertension rzeczownik