EN

arterial disease {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
lower-extremity atherosclerotic arterial disease
miażdżyca tętnic kończyn dolnych
miażdżyca tętnic kończyn dolnych

Przykłady użycia - "arterial disease" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPatients with established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and/ or
Pacjenci z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub)
Englishif you have or have had problems with your blood circulation (peripheral arterial disease) or if
nie należy stosować leku Dynastat, jeżeli obecnie występuje wrzód żołądka lub jelit lub
Englishif you have or have had problems with your blood circulation (peripheral arterial disease) or if
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych schorzeń nie należy stosować leku Dynastat.
EnglishEstablished ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and/ or cerebrovascular disease.
Rozpoznana choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.
Englishor if you have or have had problems with blood circulation (peripheral arterial disease) or if you
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Onsenal:
Englishnarrowing of the arteries (systemic peripheral arterial disease),
zwężenie naczyń tętniczych (choroba tętnic obwodowych);
EnglishRecent myocardial infarction (MI), recent stroke or established peripheral arterial disease
Świeży zawał mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI), świeży udar niedokrwienny lub rozpoznana choroba tętnic obwodowych
EnglishThere are limited clinical trial data in patients with ischaemic heart disease and/ or peripheral arterial disease.
Dane z badań klinicznych, dotyczące pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/ lub chorobą tętnic obwodowych, są ograniczone.
Englishlower-extremity atherosclerotic arterial disease
EnglishIf you have been diagnosed with angina (chest pain), or peripheral arterial disease (reduced blood flow to the legs):
Jeśli u pacjenta stwierdzono dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej) lub chorobę naczyń obwodowych (zmniejszenie dopływu krwi do nóg):
Englishlower-extremity arterial disease
EnglishPulmonary arterial hypertension is a disease where the patient has an abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs; class III ‘ moderate ’ reflects the seriousness of the disease.
Nadciśnienie płucne to choroba objawiająca się nadmiernie wysokim ciśnieniem krwi w tętnicach płucnych, a klasa III „ umiarkowane ” wskazuje, jak poważna jest choroba.

Synonimy (angielski) dla "coronary artery disease":

coronary artery disease

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "arterial disease"

disease rzeczownik
Polish
arterial przymiotnik
coeliac disease rzeczownik
hydatid disease rzeczownik
marble bone disease rzeczownik
celiac disease rzeczownik
echinococcal disease rzeczownik
coronary artery disease rzeczownik
dread disease rzeczownik
arterial road rzeczownik
Polish
Royal Free disease rzeczownik