EN

arterial {przymiotnik}

volume_up
1. Anatomia
arterial
Presence or history of arterial thrombosis (e. g., cerebrovascular accident, myocardial infarction,
Zakrzepica tętnicza występująca obecnie lub w wywiadzie (np. zaburzenia krążenia
Arterial blood pressure should be monitored at frequent intervals during sevoflurane anaesthesia.
Podczas znieczulenia przy użyciu sewofluranu należy często monitorować ciśnienie tętnicze krwi.
Blood pressure, ECG, central arterial pressure, pulmonary wedge pressure, urea and electrolytes should be monitored.
Należy monitorować ciśnienie krwi, EKG, ośrodkowe ciśnienie tętnicze, ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej, stężenie mocznika i elektrolitów.
arterial

Przykłady użycia - "arterial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
EnglishPatients with established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and/ or
Pacjenci z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub)
EnglishThe presence of serious or multiple risk factor(s) for the occurrence of arterial thrombosis:
Obecność poważnych lub licznych czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy tętniczej:
EnglishPresence or history of arterial thrombosis (e. g., cerebrovascular accident, myocardial infarction,
Zakrzepica tętnicza występująca obecnie lub w wywiadzie (np. zaburzenia krążenia
EnglishPossible hereditary predisposition for venous or arterial thrombosis, such as activated protein C
Możliwość występowania dziedzicznej predyspozycji do rozwoju zakrzepicy żylnej lub
EnglishAdministration of ramipril causes a marked reduction in peripheral arterial resistance.
Podawanie ramiprylu prowadzi do znacznego obniżenia oporu w obwodowych naczyniach tętniczych.
Englishif you have or have had problems with your blood circulation (peripheral arterial disease) or if
nie należy stosować leku Dynastat, jeżeli obecnie występuje wrzód żołądka lub jelit lub
EnglishA positive family history (arterial thrombosis ever in a sibling or parent at a relatively early
Obciążony wywiad rodzinny (zakrzepica tętnic u rodzeństwa lub u rodziców, występująca we
EnglishRamipril Administration of ramipril causes a marked reduction in peripheral arterial resistance.
Podanie ramiprylu powoduje wyraźny spadek obwodowego oporu tętniczego.
EnglishAn increased incidence of arterial hypertension was observed in Nexavar-treated patients.
U chorych leczonych produktem Nexavar zaobserwowano częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego.
EnglishA reduction in symptoms of pulmonary arterial hypertension was observed with Thelin treatment.
U pacjentów leczonych produktem Thelin zaobserwowano złagodzenie objawów nadciśnienia płucnego.
Englishif you have or have had problems with your blood circulation (peripheral arterial disease) or if
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych schorzeń nie należy stosować leku Dynastat.
EnglishArterial blood pressure should be monitored at frequent intervals during sevoflurane anaesthesia.
Podczas znieczulenia przy użyciu sewofluranu należy często monitorować ciśnienie tętnicze krwi.
EnglishVolibris is used to treat pulmonary arterial hypertension (PAH).
Volibris jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (ang.
EnglishThe efficacy of Tracleer has not been established in patients with severe pulmonary arterial hypertension.
Nie ustalono skuteczności preparatu Tracleer u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym.
EnglishEstablished ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and/ or cerebrovascular disease.
Rozpoznana choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.
EnglishDuring the ILP, central venous pressure and arterial pressure monitoring is strongly recommended.
Podczas zabiegu ILP zalecane jest monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia tętniczego.
Englishor if you have or have had problems with blood circulation (peripheral arterial disease) or if you
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Onsenal:
Englishnarrowing of the arteries (systemic peripheral arterial disease),
zwężenie naczyń tętniczych (choroba tętnic obwodowych);
EnglishA reduction in symptoms of pulmonary arterial hypertension was observed with Tracleer treatment.
Podczas leczenia preparatem Tracleer zaobserwowano zmniejszenie objawów związanych z nadciśnieniem płucnym.

Synonimy (angielski) dla "artery":

artery
coronary artery