"art world" po polsku

EN

"art world" - polskie tłumaczenie

EN

art world {rzeczownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski
art world
volume_up
świat sztuki {m.}
I love contemporary art, but I'm often really frustrated with the contemporary art world and the contemporary art scene.
Uwielbiam sztukę współczesną, ale świat sztuki współczesnej i to, co się w nim dzieje, często wywołuje we mnie frustrację.

Przykłady użycia - "art world" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRhetoric, the art of organizing the world of words to maximum effect.
Retoryka, sztuka organizowania świata słów dla maksymalnego efektu.
EnglishAs you can see, it has world class art, and it's all my taste because I raised all the money.
Jak widzicie, zawiera światowej klasy sztukę, całkowicie w moim guście, ponieważ zdobyłem na to pieniądze.
EnglishDesign, the art of organizing the world of things.
Dizajn, sztuka organizowania świata przedmiotów.
EnglishI love contemporary art, but I'm often really frustrated with the contemporary art world and the contemporary art scene.
Uwielbiam sztukę współczesną, ale świat sztuki współczesnej i to, co się w nim dzieje, często wywołuje we mnie frustrację.
EnglishSo could art change the world?
EnglishCould art change the world?
EnglishWhat I love about this work is that it challenges our assumptions of what kind of visual vocabulary belongs in the world of art, versus science.
Kocham w tej pracy to, że podważa nasze założenia o tym, które wizualne słownictwo należy do świata sztuki, a które do nauki.
EnglishI have a company that does design and animation, so obviously graffiti is definitely an intricate part of what we admire and respect in the art world.
Mam firmę, która wykonuje animacje i design, więc graffiti jest związane z tym, co podziwiamy i szanujemy w świecie sztuki.
EnglishIn the last two centuries it has given the art world the works of Renoir, Monet, Cezanne, Gauguin, Matisse and Braque, to name but a few.
W ciągu ostatnich dwóch stuleci światową sztukę wzbogaciły między innymi dzieła Renoira, Moneta, Cézanne’a, Gauguina, Matisse’a i Braque’a.
EnglishA few years ago, I spent months in Europe to see the major international art exhibitions that have the pulse of what is supposed to be going on in the art world.
Parę lat temu wybrałem się do Europy, by zobaczyć najważniejsze wystawy międzynarodowe, dzięki którym trzymam rękę na pulsie tego, co aktualnie dzieje się w świecie sztuki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "art world"

world przymiotnik
Polish
world rzeczownik
Polish
art rzeczownik
not for the world
not for all the world
art movie rzeczownik
art dealer rzeczownik
Polish
art director rzeczownik
art therapy rzeczownik
art film rzeczownik
art movement rzeczownik
the world rzeczownik
Polish
around the world przysłówek