"art history" po polsku

EN

"art history" - polskie tłumaczenie

EN

art history {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "art history" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUniversity studies in philosophy, German literature and art history in Cologne
studia na wydziale filozofii, germanistyki i historii sztuki w Kolonii
EnglishUniversity studies in art history in Hamburg and Madrid
studia na wydziale historii sztuki w Hamburgu i Madrycie
EnglishStudies Theatre, German and the History of Art
studia na wydziale teatrologii, germanistyki i historii sztuki
EnglishUniversity studies in theatre and art history
EnglishI was interested in the idea of why and how I could create a new story, a new narrative in art history and a new narrative in the world.
Interesowała mnie myśl, dlaczego i w jaki sposób mogłabym napisać nowy rodział, nową opowieść w historii sztuki i na świecie.
EnglishThe entries were assessed by a jury of independent experts in marketing, design and art history, and were the subject of a public opinion poll.
Prace konkursowe zostały ocenione przez jury złożone z niezależnych ekspertów w dziedzinie marketingu, wzornictwa i historii sztuki oraz poddane pod konsultacje społeczne.
EnglishThese things resonate with us, and, if you think about blogs, you think of high art blogs, the history paintings about, you know, all biblical stories, and then you have this.
Te rzeczy otaczają nas, jeśli pomyślicie o blogach, o wyszukanych blogach, historycznych malunkach, przypowieściach biblijnych, otrzymacie to.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "art history"

history rzeczownik
art rzeczownik
medical history rzeczownik
ancient history rzeczownik
art movie rzeczownik
art dealer rzeczownik
Polish
art director rzeczownik
art therapy rzeczownik
art film rzeczownik
art movement rzeczownik
to go down in history czasownik