"arsenal" po polsku

EN

"arsenal" - polskie tłumaczenie

PL

"arsenał" - angielskie tłumaczenie

EN

arsenal {rzeczownik}

volume_up
arsenal (też: armory)
This is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.
Dlatego musimy zwiększyć nasz arsenał sankcji przeciw reżimowi.
The greatest threat to humanity is the military nuclear arsenal.
Największym zagrożeniem dla ludzkości jest wojskowy arsenał jądrowy.
Europe's legal arsenal is currently one of the world's most lavish in terms of women's rights and gender equality.
Arsenał prawny Europy obecnie poświęca najwięcej miejsca na świecie problemom praw kobiet i równouprawnienia płci.
PL

arsenał {męski}

volume_up
arsenał (też: zbrojownia)
Dlatego musimy zwiększyć nasz arsenał sankcji przeciw reżimowi.
This is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.
Największym zagrożeniem dla ludzkości jest wojskowy arsenał jądrowy.
The greatest threat to humanity is the military nuclear arsenal.
Arsenał prawny Europy obecnie poświęca najwięcej miejsca na świecie problemom praw kobiet i równouprawnienia płci.
Europe's legal arsenal is currently one of the world's most lavish in terms of women's rights and gender equality.

Przykłady użycia - "arsenal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.
Dlatego musimy zwiększyć nasz arsenał sankcji przeciw reżimowi.
EnglishThe greatest threat to humanity is the military nuclear arsenal.
Największym zagrożeniem dla ludzkości jest wojskowy arsenał jądrowy.
EnglishHowever, sanctions still remain one of the weapons in the EU arsenal.
Jednak sankcje pozostają jedną z broni w arsenale UE.
English. - One of the most important weapons in the arsenal of the rights of European citizens is that of petition.
na piśmie. - Jedną z najważniejszych broni w arsenale praw europejskich obywateli, jest petycja.
EnglishEurope's legal arsenal is currently one of the world's most lavish in terms of women's rights and gender equality.
Arsenał prawny Europy obecnie poświęca najwięcej miejsca na świecie problemom praw kobiet i równouprawnienia płci.
EnglishWe don't need to wait for a magic bullet to save us all; we already have an arsenal of solutions just waiting to be used.
Nie musimy czekać na magiczną kulę, która nas ocali; już mamy cały arsenał rozwiązań tylko czekających do użycia.
EnglishOur instinct in this Parliament is always to legislate, rather than use the legal arsenal already at our disposal.
Instynkt poselski zawsze nakazuje nam stanowić prawo zamiast wykorzystywać arsenał środków prawnych, które mamy już do dyspozycji.
EnglishSo we stand today with a still fully armed nuclear arsenal among many countries around the world, but a very different set of circumstances.
Tak więc obecnie można się zetknąć z pełnym uzbrojeniem arsenału nuklearnego w wielu krajach świata, ale w bardzo różnych okolicznościach.
EnglishAnd from 1949 to 1985 was an extraordinary time of a buildup of a nuclear arsenal that no one could possibly have imagined back in the 1940s.
Lata od 1949 do 1985 były niezwykłym czasem rozbudowywania arsenału nuklearnego, co było niewyobrażalne dla kogokolwiek w latach czterdziestych.
EnglishI consider the text agreed between Parliament and the Council to be a very balanced text, which reinforces our arsenal in the fight against climate change.
Moim zdaniem tekst uzgodniony pomiędzy Parlamentem a Radą jest bardzo wyważony, co wzmacnia nasz arsenał w walce ze zmianami klimatycznymi.
EnglishIt is essential that, as soon as possible, we come up with the necessary legal arsenal for order-givers to be held responsible for the failings of subcontractors.
Konieczne jest możliwie jak najszybsze stworzenie niezbędnego arsenału prawnego, aby zleceniodawcy ponosili odpowiedzialność za błędy podwykonawców.
EnglishSince then, an impressive number of legal instruments, followed by a great number of decisions by the European Court of Justice, have created a legal arsenal at EU level.
Od tego czasu imponująca liczba instrumentów prawnych i wiele decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości złożyła się na arsenał prawny na szczeblu UE.
EnglishThe Union must flex its muscles by using the entire arsenal of sanctions available to it to put a stop to the repression and to obtain the immediate release of political prisoners and journalists.
Unia musi naprężyć mięśnie stosując cały arsenał sankcji pozostających do jej dyspozycji i uzyskać natychmiastowe uwolnienie więźniów politycznych i dziennikarzy.
EnglishThe CCM (Convention on Cluster Munitions), which has been signed by 20 Member States, prohibits the use of these weapons and requires countries which have them in their arsenal to destroy them.
CCM (konwencja o broni kasetowej), podpisana przez 20 państw członkowskich, zakazuje stosowania tej broni i wymaga jej zniszczenia od państw posiadających ją w swoim arsenale.

Synonimy (angielski) dla "arsenal":

arsenal

Synonimy (polski) dla "arsenał":

arsenał