EN

arrows {liczba mnoga}

volume_up
arrows (też: shots)
volume_up
strzały {niemęskoos.}
And he sent out arrows, and scattered them; Lightning, and discomfited them.
Wypuścił i strzały, a rozproszył je, i błyskawicą potarł je.
Sharp arrows of the mighty, With coals of juniper.
Który jest jako strzały ostre mocarza, i jako węgle jałowcowe.
And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
A ja wystrzelę trzy strzały po bok jego, zmierzając sobie do celu.

Przykłady użycia - "arrows" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWho have whet their tongue like a sword, And have aimed their arrows, even bitter words,
Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość.
EnglishLines, arrows, and scribbles are continuous lines composed of one segment.
Linie, strzałki i bazgroły to ciągłe linie składające się z jednego segmentu.
EnglishAnd all the men have these poison arrows that they use for hunting -- absolutely fatal.
A mężczyźni używają do polowania zatrutych strzał - - są one śmiertelne.
EnglishAnd I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
A ja wystrzelę trzy strzały po bok jego, zmierzając sobie do celu.
EnglishAnd he sent out his arrows, and scattered them; Yea, lightnings manifold, and discomfited them.
I zagrzmiał na niebie Pan, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste.
EnglishThere he brake the arrows of the bow; The shield, and the sword, and the battle.
W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.
EnglishAnd he said unto his lad, Run, find now the arrows which I shoot.
I rzekł do chłopca swego: Bież, szukaj prędko strzał, które ja wystrzelę.
EnglishThen hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.
Następnie wskaż strzałki widoczne obok, aby wyświetlić wizualny podgląd danej pozycji.
EnglishUse this menu to insert lines, arrows, scribbles, polylines, text boxes, and images.
Za pomocą tego menu możesz wstawiać linie, strzałki, bazgroły, linie łamane, pola tekstowe i obrazy.
EnglishAnd he sent out arrows, and scattered them; Lightning, and discomfited them.
Wypuścił i strzały, a rozproszył je, i błyskawicą potarł je.
EnglishWith arrows and with bow shall one come thither, because all the land shall be briers and thorns.
Tedy z strzałami i z łukiem tam chodzić będą; bo ostem i cierniem zarośnie wszystka ziemia.
Englishand I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thy right hand.
A wytrącę łuk twój z ręki twojej lewej, i strzały twoje z prawej ręki twojej wybiję.
EnglishAs arrows in the hand of a mighty man, So are the children of youth.
Jako strzały w ręku mocarza, tak są dziatki, które się darzą.
EnglishBut if I say thus unto the boy, Behold, the arrows are beyond thee; go thy way; for Jehovah hath sent thee away.
Ale jeźliż rzekę chłopcu: Oto strzały przed tobą tam dalej; idź, bo cię wypuścił Pan.
EnglishAnd, behold, I will send the lad, [saying], Go, find the arrows.
A potem poślę chłopca, mówiąc mu: Idź, najdzij strzały.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Przychodzą do poradni z powodu ciosów rozgniewanego losu.
EnglishTo dismiss the preview, move your cursor away from the arrows or click the X in the top corner of the preview.
Aby zamknąć podgląd, ustaw kursor z dala od strzałek lub kliknij X w górnym narożniku podglądu.
EnglishNavigate by clicking the navigation arrow(s) in each image.
Aby zmienić jednostki, w których podana jest długość trasy dojazdu, kliknij opcję km (kilometry) lub mile.
EnglishSharp arrows of the mighty, With coals of juniper.
Który jest jako strzały ostre mocarza, i jako węgle jałowcowe.
EnglishThen hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.
Następnie ustawiaj kursor nad strzałkami pojawiającymi się obok wyników, aby zobaczyć wizualny podgląd danego wyniku.

Synonimy (angielski) dla "arrow":

arrow
English