EN

arrogant {przymiotnik}

volume_up
To jest arogancki imperializm.
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Służy ona jedynie eksponowaniu aroganckiego lekceważenia demokratycznej opinii przez UE.
Europe has to stop being so patronising and arrogant, or it will just become more and more isolated from its citizens.
Europa musi odrzucić protekcjonalny i arogancki ton albo będzie coraz bardziej izolować się od swoich obywateli.
arrogant (też: obstinate, plucky, sassy, stubborn)
arrogant (też: sassy, vainglorious)
To bardzo butne stwierdzenie.
arrogant (też: defiant, provocative)
arrogant (też: audacious, insolent)
volume_up
rozzuchwalony {przym. m.} [pej.]

Przykłady użycia - "arrogant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor I was envious at the arrogant, When I saw the prosperity of the wicked.
Gdym był zawiścią poruszon przeciwko szalonym, widząc szczęście niepobożnych.
EnglishIt merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Służy ona jedynie eksponowaniu aroganckiego lekceważenia demokratycznej opinii przez UE.
EnglishI said unto the arrogant, Deal not arrogantly; And to the wicked, Lift not up the horn:
Rozstąpiła się ziemia, i wszyscy obywatele jej; ale ja utwierdzę słupy jej.
EnglishI therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
W związku z tym oczekuję oficjalnych przeprosin, a nie zwyczajowej aroganckiej riposty.
EnglishThe EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
Zachowując się jak aroganckie supermocarstwo, UE stopniowo pozbywa się swoich atutów.
EnglishI think it is very arrogant of you to say you have no time.
Uważam, że to wielka arogancja z pańskiej strony, mówić, że nie ma pan czasu.
EnglishMy ignorant, arrogant coarseness, my secret pride, my turning away.
Moja bezwiedna, wyniosła szorstkość tajemna duma, odwrócenie się.
EnglishIt's arrogant in the sense that we think that we are best, and therefore we have the universal measure.
Arogancja ponieważ uważamy, że jesteśmy najlepsi, dlatego wszystkich mierzymy jedną miarką.
EnglishI voted against this arrogant and shoddy text.
Głosowałem za odrzuceniem tego aroganckiego i niechlujnego tekstu.
English. - (NL) I voted against this federalist and arrogant report with great conviction.
na piśmie. - (NL) Z pełnym przekonaniem głosowałem za odrzuceniem tego federalistycznego i aroganckiego sprawozdania.
EnglishNow Parliament is in the position of having to carry the can for the actions of the arrogant Swedish Presidency.
Teraz nowy Parlament musi ponosić odpowiedzialność za działania aroganckiej prezydencji szwedzkiej.
EnglishIn doing so, he became a byword for arrogant folly.
Czyniąc to, stał się synonimem aroganckiego szaleńca.
EnglishI do not think that any arrogant, snobbish intervention, giving us lessons about this or that, helps us either.
Nie sądzę, by pomogło nam jakiekolwiek aroganckie, snobistyczne wystąpienie, pouczające na o tym czy o owym.
EnglishThe arrogant shall not stand in thy sight: Thou hatest all workers of iniquity.
EnglishIn 1618, an unpleasant Habsburg diplomatic mission came to Hradčany whose behaviour was unprecedentedly arrogant.
Otóż w roku 1618 przyszło na Hradczany wredne poselstwo habsburskie, które zachowywało się niesłychanie arogancko.
EnglishOne minute of speaking time is already very little, and shortening the list is, in my view, also rather arrogant.
Minuta na wystąpienie to i tak już jest bardzo mało, a skrócenie listy mówców jest moim zdaniem przejawem arogancji.
EnglishEurope has to stop being so patronising and arrogant, or it will just become more and more isolated from its citizens.
Europa musi odrzucić protekcjonalny i arogancki ton albo będzie coraz bardziej izolować się od swoich obywateli.
EnglishTherefore, we should analyse our mistakes and not be so arrogant as simply to carry on as before.
W związku z tym powinniśmy zastanowić się nad naszymi błędami i nie okazywać arogancji poprzez powrót do poprzedniego sposobu działania.
EnglishThis report is arrogant and brutal.
EnglishThe extreme and irresponsible comments raising the possibility of excluding such a supposedly arrogant country from the Union are cause for alarm.
Niepokój budzą skrajne i nieodpowiedzialne opinie sugerujące możliwość wyrzucenia z Unii niepokornego kraju.

Synonimy (angielski) dla "arrogant":

arrogant
arrogance
arrogation