EN

arrogance {rzeczownik}

volume_up
Recently, the arrogance of the Turkish leadership has even angered the Turkish Cypriots.
Ostatnio arogancja tureckich przywódców zdenerwowała nawet tureckich Cypryjczyków.
The aforementioned arrogance spills over into everything it touches.
Wspomniana wyżej arogancja obejmuje wszystko, czego UE się dotknie.
Alexander Lukashenko's arrogance of power knows no limits.
Arogancja władzy Aleksandra Łukaszenki nie zna granic.
arrogance (też: pride)

Przykłady użycia - "arrogance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.
Hardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.
EnglishWhen I started Parikrma I began with a great deal of arrogance of transforming the world.
Kiedy założyłam Parikrma, byłam bardzo arogancka, przekonana, że zmienię świat.
EnglishRecently, the arrogance of the Turkish leadership has even angered the Turkish Cypriots.
Ostatnio arogancja tureckich przywódców zdenerwowała nawet tureckich Cypryjczyków.
EnglishTo invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
Powoływanie się nań jest zatem wyrazem niedopuszczalnej arogancji.
EnglishBut now, because he hath not visited in his anger, Neither doth he greatly regard arrogance;
Gdyż cię jedno trochę nawiedził gniew jego, jakoby nie wiedział wielkości grzechów twoich.
EnglishThat leaves me with question three: how about having penalties for stupidity and the sin of arrogance?
I zostaje pytanie numer trzy: może wprowadzimy kary za głupotę i grzech arogancji?
EnglishThe aforementioned arrogance spills over into everything it touches.
Wspomniana wyżej arogancja obejmuje wszystko, czego UE się dotknie.
EnglishIt can be achieved out of innocence, or arrogance, or out of selfishness, sometimes out of carelessness.
Może wypływać z niewinności lub arogancji, albo z egoizmu, czasami z nonszalancji.
EnglishWe are certainly used to some arrogance on the part of the Commission, but this beats everything.
Przyzwyczailiśmy się do pewnej arogancji ze strony Komisji, ale to przekracza wszelkie granice.
EnglishThe arrogance of the largest political groups within the European Parliament has reached new heights.
Arogancja największych grup politycznych w PE osiąga kolejne szczyty.
EnglishSecondly, we have to stop displaying moral arrogance by telling China and India what to do.
Po drugie, musimy przestać okazywać arogancję moralną poprzez mówienie Chinom i Indiom, co mają czynić.
EnglishHe who seeks self-expression shall fall into the pit of arrogance.
Kto szuka wyrażania siebie, wpadnie w otchłań arogancji.
EnglishThe arrogance with which the subject of Turkey's accession is being handled is reflected in this procedure.
Arogancja, jaka cechuje podejście do tematu przyłączenia Turcji, widoczna jest w tej procedurze.
EnglishThere is no way I can support such arrogance.
Nie widzę możliwości poparcia przeze mnie takiego przejawu arogancji.
EnglishAlexander Lukashenko's arrogance of power knows no limits.
Arogancja władzy Aleksandra Łukaszenki nie zna granic.
EnglishThis is arrogance towards the democratic ground rules.
To arogancja w stosunku do podstawowych reguł demokracji.
EnglishAnd I ask her for less arrogance and more diligence.
Apeluje do niej o mniejszą arogancję, a więcej staranności.
EnglishFaced with the arrogance of President Lula in denying extradition, the EU cannot leave the Italian Government by itself.
Wobec aroganckiej odmowy prezydenta Luli UE nie może zostawić włoskiego rządu bez wsparcia.
EnglishWhat arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society.
Twierdzenie, że integracja jest popularna tylko wśród wykształconej części społeczeństwa, jest niezwykle aroganckie.
EnglishFor these reasons I believe it is not a matter of European arrogance but of protecting our common interests.
Dlatego uważam, że nie jest to kwestia arogancji ze strony Europy, ale ochrony naszych wspólnych interesów.

Synonimy (angielski) dla "arrogance":

arrogance
arrogant
arrogation