"to arrive at" po polsku

EN

"to arrive at" - polskie tłumaczenie

PL
EN

to arrive at {czasownik}

volume_up
to arrive at (też: to attain, to come, to come to)
We must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
A my musimy mieć swój, by wspólnie dojść do ugody, która wszystkim przyniesie korzyści.
We have now managed to arrive at a balanced result, that is both consumer-friendly and business-friendly.
Udało się nam obecnie dojść do wyważonego rezultatu, przyjaznego zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw.
The fact is, this conference will have pulled down its shutters before the Heads of State or Government arrive at an agreement.
Faktem jest, że ta konferencja zakończy się zanim szefowie państw lub rządów zdążą dojść do porozumienia.

Przykłady użycia - "to arrive at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nie dochodzi się do innowacji poprzez większą ilość struktur, więcej cegieł i zaprawy.
EnglishI hope that the heads of state will arrive at the same conclusion come December.
Mam nadzieję, że szefowie państw dojdą do tego samego wniosku w grudniu.
EnglishOver 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.
Każdego roku do Grecji przyjeżdża 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Turcji.
EnglishAdd all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
Dodam te wszystkie liczby do siebie i przy odrobinie szczęścia otrzymam wynik.
EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
Pomoc humanitarna w przypadku klęski żywiołowej musi być dostarczana bez zbędnej zwłoki.
EnglishIllegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
Nielegalni imigracji będą napływać zarówno przez granice morskie, jak i lądowe Grecji.
EnglishMr President, it is not the intention that we should now arrive at a resolution.
Panie przewodniczący! Nie musimy uchwalać tej rezolucji natychmiast.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
Każdego dnia do portów UE docierają ogromne ilości nielegalnego drewna i produktów z drewna.
EnglishWe must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
A my musimy mieć swój, by wspólnie dojść do ugody, która wszystkim przyniesie korzyści.
EnglishIf he were about to arrive would I still be sitting here exchanging pleasantries with you?
Jeśli ma zaraz przybyć, to czy ciągle bym tu siedział wymieniając z tobą uprzejmości?
EnglishIndeed, with a currency that is chronically undervalued, you arrive at the same result.
W istocie wystarczy mieć chronicznie niedowartościowaną walutę, by uzyskać ten sam efekt.
EnglishHere we express our identities, starting from diversity to arrive at what unites us.
Tutaj wyrażamy swoją tożsamość, zaczynając od różnorodności, która prowadzi nas do jedności.
EnglishThe results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Wyniki również pojawią się w odpowiedniej chwili, abyśmy byli w stanie wprowadzić poprawki.
EnglishThe problem is that people are still waiting for this help to arrive.
Problem polega na tym, że obywatele nadal czekają na nadejście tej pomocy.
EnglishHow can we arrive at a distinction between value and monetary value?
Jak możemy spowodować, że wartość rzeczywista będzie odróżniana od wartości pieniężnej?
EnglishThe second thing that could happen is that some young genius will arrive, and say, "I've found it.
Inna możliwość to pojawienie się jakiegoś młodego geniusza, który powie "Odkryłem!
EnglishYou do not arrive at innovation by duplicating existing effort.
Nie dochodzi się do innowacji poprzez dublowanie już istniejących rozwiązań.
EnglishWe are also counting on the Spanish Presidency for when we arrive at the meeting in Bonn ...
Liczymy również na prezydencję hiszpańską, ponieważ kiedy zjawimy się na spotkaniu w Bonn...
EnglishWe still need confirmation, which may arrive next week.
Czekamy na potwierdzenie tych informacji, co może potrwać do przyszłego tygodnia.
EnglishWhat we really want is to arrive right here, so we can stop the epidemic.
A tak naprawdę chcemy przybyć tutaj, aby zatrzymać epidemię.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to arrive at"

at przyimek
at rzeczownik
Polish
to get at czasownik
to grind away at czasownik