EN

to arrive [arrived|arrived] {czasownik}

volume_up
to arrive (też: to break in)
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Skarb dotarł uszkodzony, ale ogólnie mówiąc dotarł.
Is there any news as to whether or not he will arrive during the debate?
Czy wiadomo, czy dotrze on na debatę?
Każdego tygodnia dotrą pod twoje drzwi.
to arrive (też: to come)
What we really want is to arrive right here, so we can stop the epidemic.
A tak naprawdę chcemy przybyć tutaj, aby zatrzymać epidemię.
If he were about to arrive would I still be sitting here exchanging pleasantries with you?
Jeśli ma zaraz przybyć, to czy ciągle bym tu siedział wymieniając z tobą uprzejmości?
Po pierwsze, by przybyć na czas.
Do not forget we have an objective reason, namely, that it is not so easy to arrive here from Spain.
Proszę nie zapominać, że mamy ku temu obiektywny powód, mianowicie nie tak łatwo tu przyjechać z Hiszpanii.
And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.
A więc policja czeka, aż przyjedzie straż pożarna, aby rozciąć samochód i wydostać ciało kierowcy.
The doctor, medical team from University of Miami arrived at five in the morning.
Lekarz, medyczny zespół z Uniwersytetu Miami przyjechali o 5 rano.
We still need confirmation, which may arrive next week.
Czekamy na potwierdzenie tych informacji, co może potrwać do przyszłego tygodnia.
I therefore do not expect the results to arrive before the end of this year or the beginning of next year.
Stąd nie spodziewam się rezultatów przed końcem bieżącego roku lub początkiem przyszłego.
And when I arrive, whomsoever ye shall approve, them will I send with letters to carry your bounty unto Jerusalem:
A gdy przyjdę, którychkolwiek uchwalicie przez listy, tych poślę, aby odnieśli dobrodziejstwo wasze do Jeruzalemu.
It started in December 2009, and it is now time to arrive at a conclusion, an agreement, on this.
Miało to miejsce w grudniu roku 2009 i teraz nadszedł czas, by wypracować wnioski, porozumienie w tej kwestii.
The Commission yesterday said it was pleased that the answer had arrived.
Wczoraj Komisja stwierdziła, że jest zadowolona z nadejścia odpowiedzi.
Aid needs to arrive immediately and, in the case of the people hit by the earthquake in Haiti, the aid had still not arrived a week later.
Pomoc musi nadchodzić natychmiast, a w przypadku ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi na Haiti pomoc wciąż nie nadeszła nawet tydzień po nim.
Over 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.
Każdego roku do Grecji przyjeżdża 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Turcji.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
A gdy przyjeżdżają, znajdują się w obozach pracy, bez dostępu do wody czy wentylacji, są też pozbawiani paszportów.
Our Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.
Dzisiaj przyjeżdża nasza pani ambasador w Iraku, która ma świadomość znaczenia, jakie przywiązuję do tej kwestii.
to arrive (też: to greet)
But then the monsoon arrives, and unfortunately downriver there is always a dam or there is always a barrage, and, shoop, they get washed down to their doom.
Ale prędzej czy później nadciąga monsun, w dole rzeki niestety zawsze znajdzie się jakaś tama albo zapora, a na porwane z prądem gawiale czeka tam śmierć.
to arrive (też: to swim up)
to arrive (też: to come flying)

Przykłady użycia - "to arrive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nie dochodzi się do innowacji poprzez większą ilość struktur, więcej cegieł i zaprawy.
EnglishI hope that the heads of state will arrive at the same conclusion come December.
Mam nadzieję, że szefowie państw dojdą do tego samego wniosku w grudniu.
EnglishOver 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.
Każdego roku do Grecji przyjeżdża 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Turcji.
EnglishAdd all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
Dodam te wszystkie liczby do siebie i przy odrobinie szczęścia otrzymam wynik.
EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
Pomoc humanitarna w przypadku klęski żywiołowej musi być dostarczana bez zbędnej zwłoki.
EnglishIllegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
Nielegalni imigracji będą napływać zarówno przez granice morskie, jak i lądowe Grecji.
EnglishMr President, it is not the intention that we should now arrive at a resolution.
Panie przewodniczący! Nie musimy uchwalać tej rezolucji natychmiast.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
Każdego dnia do portów UE docierają ogromne ilości nielegalnego drewna i produktów z drewna.
EnglishWe must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
A my musimy mieć swój, by wspólnie dojść do ugody, która wszystkim przyniesie korzyści.
EnglishIf he were about to arrive would I still be sitting here exchanging pleasantries with you?
Jeśli ma zaraz przybyć, to czy ciągle bym tu siedział wymieniając z tobą uprzejmości?
EnglishIndeed, with a currency that is chronically undervalued, you arrive at the same result.
W istocie wystarczy mieć chronicznie niedowartościowaną walutę, by uzyskać ten sam efekt.
EnglishHere we express our identities, starting from diversity to arrive at what unites us.
Tutaj wyrażamy swoją tożsamość, zaczynając od różnorodności, która prowadzi nas do jedności.
EnglishThe results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Wyniki również pojawią się w odpowiedniej chwili, abyśmy byli w stanie wprowadzić poprawki.
EnglishThe problem is that people are still waiting for this help to arrive.
Problem polega na tym, że obywatele nadal czekają na nadejście tej pomocy.
EnglishHow can we arrive at a distinction between value and monetary value?
Jak możemy spowodować, że wartość rzeczywista będzie odróżniana od wartości pieniężnej?
EnglishThe second thing that could happen is that some young genius will arrive, and say, "I've found it.
Inna możliwość to pojawienie się jakiegoś młodego geniusza, który powie "Odkryłem!
EnglishYou do not arrive at innovation by duplicating existing effort.
Nie dochodzi się do innowacji poprzez dublowanie już istniejących rozwiązań.
EnglishWe are also counting on the Spanish Presidency for when we arrive at the meeting in Bonn ...
Liczymy również na prezydencję hiszpańską, ponieważ kiedy zjawimy się na spotkaniu w Bonn...
EnglishWe still need confirmation, which may arrive next week.
Czekamy na potwierdzenie tych informacji, co może potrwać do przyszłego tygodnia.
EnglishWhat we really want is to arrive right here, so we can stop the epidemic.
A tak naprawdę chcemy przybyć tutaj, aby zatrzymać epidemię.

Synonimy (angielski) dla "arrival":

arrival