"arrhythmia" po polsku

EN

"arrhythmia" - polskie tłumaczenie

EN

arrhythmia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
arrhythmia
Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia
irregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-
nieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające
Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia

Przykłady użycia - "arrhythmia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe routine precautions for treating arrhythmia should be taken into consideration.
Należy uwzględnić rutynowe środki ostrożności konieczne do leczenia arytmii.
EnglishFor patients experiencing grade 3 and 4 (including hypotension, arrhythmia) toxicities:
Zatrucia stopnia 3 i 4 (w tym niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca):
Englishirregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-
nieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające
EnglishCardiac failure aggravated, arrhythmia, syncope, bradycardia, cyanosis, palpitation Rare:
Nasilenie niewydolności serca, arytmia, omdlenia, bradykardia, sinica, kołatania serca Rzadko:
EnglishIncreased risk of cardiac arrhythmias and torsades de pointes/ wave burst arrhythmia in particular.
Zwiększenie ryzyka arytmii serca, szczególnie typu torsades de pointes lub wave burst.
EnglishArrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reported.
Zgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków.
EnglishCardiac Disorders: arrhythmia, cardiomyopathy, congestive cardiac failure, pericardial effusion
Zaburzenia serca: arytmia, kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność serca, wysięk osierdziowy
EnglishCardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia
EnglishVentricular arrhythmia, QT prolongation, torsades de pointes *
Arytmia komorowa Wydłużenie odstępu QT, torsades de pointes *
EnglishPalpitation, tachycardia Cardiomyopathy*, arrhythmia* Myocardial infarction*, cardiac ischaemia*
Kołatanie serca, tachykardia Kardiomiopatia *, arytmia * Zawał mięśnia sercowego *, niedokrwienie mięśnia
EnglishCardiovascular (CVS) adverse events, particularly arrhythmia, appeared to be correlated mostly with pre- t
Objawy niepożądane ze strony układu sercowo- naczyniowego, zwłaszcza arytmia, wydają się być wo
Englishcardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca
EnglishMyocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
u Niedokrwienie obwodowe, niedociśnienie tętnicze§ Bardzo rzadko:
EnglishMyocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia
EnglishQT prolongation can lead to a torsade de pointes-type ventricular arrhythmia, which can be fatal.
Wydłużenie QT może prowadzić do arytmii komorowej typu torsade de pointes, która może zakończyć się śmiercią.
EnglishFlush Atrial Palpitations arrhythmia, hypotension, bradycardia
Arytmia przedsionkowa niedociśnienie, bradykardia
EnglishHeadache, dizziness, unconsciousness, syncope, dyspnoea, hypotension, palpitation, tachycardia, arrhythmia.
Ból głowy, zawroty głowy, utrata świadomości, omdlenie, duszność, niedociśnienie, tachykardia, arytmia.
Englishcardiomyopathy, congestive heart failure (see section 4.4), palpitations, arrhythmia, tachycardia
kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność serca nie znana (patrz punkt 4. 4), kołatanie serca, arytmia, tachykardia
EnglishUnstable angina pectoris, Ventricular arrhythmia
Niestabilna dławica piersiowa, Komorowe zaburzenia rytmu serca
EnglishVentricular arrhythmia, QT prolongation, torsades de pointes *
życiu niewydolność wątroby) (patrz punkt 4. 4)

Synonimy (angielski) dla "arrhythmia":

arrhythmia