EN

arrests {liczba mnoga}

volume_up
arrests
I agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.
Zgadzam się, że należy unikać błędów, aresztowania niewinnych ludzi itd.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Pokazowe aresztowania przeprowadzano z celową brutalnością.
Political arrests and repressions are continuing.
Trwają aresztowania i represje z przyczyn politycznych.
arrests (też: seizures)
Arbitrary arrests and detentions, torture and extrajudicial killings have been documented.
Arbitralne aresztowania i zatrzymania, tortury i zabójstwa, samosądy to fakty udokumentowane.
In addition, we condemn the illegal arrests which are being made and demand the release of Farai Maguwu.
Potępiamy także przeprowadzane bezprawnie zatrzymania oraz domagamy się uwolnienia Farai Maguwu.
Just yesterday, the harassment of the human rights organisation Viasna continued, with house raids, arrests and detentions.
Tylko wczoraj kontynuowane były represje wobec organizacji praw człowieka Wiesna, które obejmowały naloty na mieszkania, aresztowania i zatrzymania.

Przykłady użycia - "arrests" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBetween 1998 and 2004 the number of arrests for counterfeiting rose by 1 000%.
W latach 1998-2004 liczba zatrzymań związanych z fałszerstwami wzrosła o 1000%.
EnglishThis applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Dotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.
EnglishAs a result, there were more than 500 arrests and casualties among the demonstrators.
Rezultatem tej akcji było ponad 500 aresztowań i ofiar wśród demonstrantów.
EnglishI agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.
Zgadzam się, że należy unikać błędów, aresztowania niewinnych ludzi itd.
EnglishRecently, there were further arrests in the grounds of the Redemptorist monastery in Thai Ha.
Ostatnio zatrzymano kolejne osoby na terenie klasztoru redemptorystów w Thai Ha.
EnglishI would also like to draw your attention to further arrests of university students in Shiraz.
Chcę także zwrócić uwagę na dalsze aresztowania studentów Uniwersytetu w Shiraz.
EnglishAs you all know, the 19 December elections in Belarus were followed by a wave of arrests.
Jak Państwo wiedzą, po wyborach na Białorusi 19 grudnia nastąpiły wielkie aresztowania.
EnglishOf course, abuse of the death penalty is a horrible crime, but there are also arrests.
Oczywiście nadużywanie kary śmierci to potworna zbrodnia, ale są jeszcze przecież aresztowania.
EnglishWe have been following the successive arrests of journalists over the past few days with concern.
W ciągu ostatnich kilku dni z niepokojem śledzimy kolejne aresztowania dziennikarzy.
EnglishArbitrary arrests and detentions, torture and extrajudicial killings have been documented.
Arbitralne aresztowania i zatrzymania, tortury i zabójstwa, samosądy to fakty udokumentowane.
EnglishThe most compelling evidence of this would be the arrests and extradition of those who have been indicted.
Najbardziej wymownym tego dowodem byłyby zatrzymanie i ekstradycja oskarżonych osób.
EnglishSeveral arrests were made, after which there were no more incidents.
Aresztowano kilka osób i później już takich zdarzeń nie było.
EnglishShow arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Pokazowe aresztowania przeprowadzano z celową brutalnością.
EnglishIn addition, there were 200 arrests made in the wake of the recent protests in Baku in March and April.
Ponadto w następstwie ostatnich protestów w Baku w marcu i kwietniu dokonano 200 aresztowań.
EnglishThere have been arrests in Denmark and Germany, thank goodness.
Miały miejsce aresztowania w Danii i Niemczech, dzięki Bogu.
EnglishThis committee must shed light on the arrests and disappearances.
Komisja musi rzucić światło na aresztowania i zniknięcia.
EnglishIn addition, we condemn the illegal arrests which are being made and demand the release of Farai Maguwu.
Potępiamy także przeprowadzane bezprawnie zatrzymania oraz domagamy się uwolnienia Farai Maguwu.
EnglishWe also regret the arrests that took place in the south-east at the end of December.
Z przykrością odnotowujemy też przypadki aresztowań, które miały miejsce na południowym wschodzie pod koniec grudnia.
EnglishWe know that this also is an area where there are arrests and significant detention without trial.
Wiemy również, że dochodzi tam do aresztowania i licznych przypadków wtrącania do więzienia bez procesu.
EnglishThere have been deaths, injuries and hundreds of arrests.
Były ofiary śmiertelne, przypadki zranień i setki zatrzymań.

Synonimy (angielski) dla "arrest":

arrest
arresting