EN

arrested {przymiotnik}

volume_up
arrested (też: under arrest)
He was arrested for providing information on the Kimberley Process.
Został aresztowany za udzielenie informacji dotyczących procesu Kimberley.
He was arrested by Igor Smirnov's regime in the self-proclaimed Republic of Transnistria.
Został aresztowany przez reżim Igora Smirnowa w samozwańczej republice naddniestrzańskiej.
Mr Scaramella returned to Italy, where he was immediately arrested.
Pan Scaramella powrócił do Włoch, gdzie natychmiast został aresztowany.

Przykłady użycia - "arrested" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn Germany, Sylvia Stolz was arrested for defending her client's views in court.
W Niemczech aresztowano Sylvię Stolz za obronę poglądów swojego klienta w sądzie.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishAnd at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
W pewnym momencie holenderska policja dotarła do Amsterdamu i aresztowała van Meegrena.
EnglishIn addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
Ponadto doszło do aresztowania przywódcy Demokratycznych Sił na rzecz Wyzwolenia Rwandy.
EnglishMr Niu Jinping was re-arrested on 20 April 2008 and is being tortured.
Pan Niu Jinping został ponownie aresztowany 20 kwietnia 2008r. i jest torturowany.
EnglishHuman rights defenders in Tunisia are being scorned, arrested and humiliated.
Obrońcy praw człowieka w Tunezji są wyszydzani, aresztowani i poniżani.
EnglishWithin 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
W ciągu 24 godzin ustalili, jak się nazywa. ~~~ W ciągu 48 godzin został aresztowany.
EnglishSo I was arrested quite early in Stalin's purges, and spent 16 months in a Russian prison.
Zaaresztowano i mnie dosyć wcześnie i spędziłam 16 miesięcy w rosyjskim więzieniu.
EnglishMr Paasilinna arrested our attention with great enthusiasm whilst discussing this subject.
Podczas omawiania tego tematu naszą uwagę przykuł entuzjazm pana posła Paasilinny.
EnglishAs a result, 36 people were arrested; they had no option but to go on hunger strike.
Aresztowano 36 osób, które nie miały innego wyboru, jak strajk głodowy.
EnglishThousands of opposition activists were arrested and over 100 people lost their lives.
Aresztowano tysiące działaczy opozycji, a ponad sto osób straciło życie.
EnglishHere is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Oto światowej klasy artysta, który 3 kwietnia zostaje aresztowany, w zasadzie bez powodu.
EnglishI got arrested in my swim trunks, so I need 50 bucks and a pair of shoes.
Aresztowali mnie w samych gaciach więc potrzebuję 50 dolców i parę butów.
EnglishDetective Sipowicz, tell the court how you arrested Mr. Giardella.
Detektywie Sipowicz, proszę powiedzieć, jak doszło do aresztowania pana Giardella.
EnglishAnd after about five years of doing this, I was arrested for kidnapping.
I po około pięciu latach robienia tego zostałam aresztowana za porwanie.
EnglishAnyone arrested for political reasons should be released immediately.
Wszystkie osoby aresztowane z powodów politycznych powinny być natychmiast uwolnione.
EnglishThose arrested include one of the presidential candidates, Ales Mikhalevich.
Wśród aresztowanych osób znalazł się jeden z kandydatów na prezydenta, Alaksiej Michalewicz.
EnglishStudents are being arrested and arbitrarily convicted, as are others.
Studenci są aresztowani i w sposób arbitralny skazywani, dotyczy to także innych osób.
EnglishThere are pirates who have been arrested and brought to European prisons.
Niektórych piratów aresztowano i osadzono w europejskich więzieniach.
EnglishHe was arrested for providing information on the Kimberley Process.
Został aresztowany za udzielenie informacji dotyczących procesu Kimberley.

Synonimy (angielski) dla "arrest":

arrest
arresting