EN

arrest {rzeczownik}

volume_up
Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender (
Białoruś: aresztowanie obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego (
The arrest of political opponents in Belarus violates all these basic freedoms.
Aresztowanie przeciwników politycznych na Białorusi stanowi pogwałcenie tych podstawowych wolności.
The arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Arbitralne aresztowanie i skazanie Hu Jia wywołało oburzenie na całym świecie.
This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
Ten ostatni długotrwały i bezprawny areszt domowy niewinnej kobiety jest nie do zaakceptowania.
The house arrest in which Aung San Suu Kyi has been living for decades must be lifted.
Trzeba znieść areszt domowy, w którym od dziesięcioleci żyje Aung San Suu Kyi.
Action point for Europe: lift the house arrest on Dr Fan.
Zadanie dla Europy: znieść areszt domowy Dr. Fana.

Przykłady użycia - "arrest" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Jednakże odmowa wykonania nie oznacza unieważnienia europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe house arrest in which Aung San Suu Kyi has been living for decades must be lifted.
Trzeba znieść areszt domowy, w którym od dziesięcioleci żyje Aung San Suu Kyi.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Chcą Państwo dowodu - wystarczy przyjrzeć się europejskiemu nakazowi aresztowania.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Arbitralne aresztowanie i skazanie Hu Jia wywołało oburzenie na całym świecie.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Uważaliśmy jednak, że nakaz aresztowania jest ruchem we właściwą stronę.
EnglishPeople under arrest are deprived of the possibility of participating in hearings.
Osoby aresztowane pozbawiane są możliwości uczestniczenia w rozprawach.
EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Panie Przewodniczący! W przypadku nakazu aresztowania konieczne są dowody prima facie.
EnglishOpposition leader Aung San Suu Kyi has been under house arrest for years.
Przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi od lat przebywa w areszcie domowym.
EnglishShe has already been freed before and then put under house arrest again.
Już wcześniej była zwalniana, a następnie z powrotem wtrącano ją do aresztu domowego.
EnglishAung San Suu, who was elected leader in Burma's elections, remains under arrest.
Aung San Suu, która została wybrana na lidera w wyborach w Birmie nadal pozostaje w areszcie.
EnglishThe European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Europejski nakaz aresztowania jest bardzo istotny, a nawet kluczowy.
EnglishThis is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Niezbędne jest, by takie działania towarzyszyły europejskiemu nakazowi aresztowania.
EnglishThe current trend is to arrest people for expressing political views.
Obecnie panuje tam tendencja do aresztowania ludzi wyrażających poglądy polityczne.
EnglishWe also have to do something about the way the European Arrest Warrant system operates.
Musimy również zająć się tym, jak funkcjonuje system europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Komisja nie uważa, by europejski nakaz aresztowania wymagał zmiany.
EnglishInhibition of the proteasome results in cell cycle arrest and apoptosis.
Zahamowanie proteasomu powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę.
EnglishNo Londoner could be ungrateful to the European Arrest Warrant in the light of that.
Każdy Londyńczyk powinien być za to wdzięczny instytucji europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishThe arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
Nakaz aresztowania składa się z dwóch komponentów: wydania oraz przekazania (lub odmowy).
EnglishThe European Arrest Warrant has been brought up only to criticise it.
Temat europejskiego nakazu aresztowania poruszano wyłącznie w celu krytyki.

"arrest a gang" - polskie tłumaczenie

arrest a gang
Polish
  • aresztować gang
  • aresztowanie gangu
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "arrest":

arrest
arresting