"arrears" po polsku

EN

"arrears" - polskie tłumaczenie

EN

arrears {liczba mnoga}

volume_up
arrears (też: arrear)
The report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Sprawozdawca chce również zmniejszyć poziom zaległości poprzez zwiększenie płatności.
When arrears are paid after the deadline, companies must calculate interest due and pay the tax arrears as well as the interest due.
W przypadku poterminowej spłaty zaległości firma musi obliczyć należne odsetki i zapłacić zaległy podatek wraz z takimi odsetkami.
We have to remember that arrears charges must be reasonable, which is to say, tied to the reasonable costs that the creditor has actually incurred.
Musimy pamiętać, że opłaty z tytułu zaległości płatniczych powinny być rozsądne, tzn. powinny odpowiadać rozsądnie określonym kosztom rzeczywiście poniesionym przez wierzyciela.

Przykłady użycia - "arrears" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Sprawozdawca chce również zmniejszyć poziom zaległości poprzez zwiększenie płatności.
EnglishWhen arrears are paid after the deadline, companies must calculate interest due and pay the tax arrears as well as the interest due.
W przypadku poterminowej spłaty zaległości firma musi obliczyć należne odsetki i zapłacić zaległy podatek wraz z takimi odsetkami.
EnglishTaxes that are not paid by the deadline become tax arrears, on which statutory interest is charged from the first day after the payment deadline.
Podatki niezapłacone w odpowiednim terminie stają się zaległościami podatkowymi, do których począwszy od pierwszego dnia pod terminie płatności naliczane są ustawowe odsetki.
EnglishWe have to remember that arrears charges must be reasonable, which is to say, tied to the reasonable costs that the creditor has actually incurred.
Musimy pamiętać, że opłaty z tytułu zaległości płatniczych powinny być rozsądne, tzn. powinny odpowiadać rozsądnie określonym kosztom rzeczywiście poniesionym przez wierzyciela.
EnglishAccording to the rule of tax succession, the newly formed company inherits from its predecessors rights to overpaid taxes and the obligation to pay tax arrears.
Zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej nowo powstała firma dziedziczy po swoich poprzednikach prawo do nadpłaconych podatków oraz obowiązek regulowania zaległości podatkowych.

Synonimy (angielski) dla "in arrears":

in arrears