EN

arousing {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "arousing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishShe was arousing in that virginal MaryAnn, not Ginger sort of way.
Była taką dziewiczą MaryAnn, a nie z rodzaju tych łatwych dziwek.
EnglishSo possibly, you know, a little more arousing than it looks. ~~~ And I also said to her, "Now these sows.
Zwróciłam uwagę Anne Marie, że lochy nie wyglądają na przepełnione ekstazą.
EnglishThis Treaty is arousing criticism here and there.
Traktat ten wywołuje uwago krytyczne w wielu jego aspektach.
EnglishAlzheimer's disease and other forms of dementia are diseases that have been arousing justified attention and concern.
Choroba Alzheimera i inne formy demencji to choroby wywołujące uzasadnione zainteresowanie i obawy.
EnglishHowever, in my mind, we must also avoid arousing or creating expectations that cannot be satisfied at this time.
Musimy jednak też wystrzegać się budzenia lub tworzenia oczekiwań, których nie będzie się teraz dało zaspokoić.
EnglishWe have not always succeeded in arousing public interest in the financial markets and in the real economic processes.
Nie zawsze udawało nam się wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej rynkami finansowymi czy rzeczywistymi procesami gospodarczymi.
EnglishThere is a long chain of terrorist acts ranging from indoctrinating and arousing fanaticism in a child to murder.
Istnieje długi łańcuch działań terrorystycznych, począwszy od indoktrynacji i rozbudzania fanatyzmu w dziecku, skończywszy na zabójstwach.
EnglishThese matters are arousing grave concerns among the people of Europe, particularly as regards the privacy of personal data.
Kwestie te wzbudzają wielkie zaniepokojenie wśród społeczeństwa europejskiego, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych.
English(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I welcome this debate because it raises awareness, rather than arousing fear We must take action now, without waiting until tomorrow.
Cieszę się z tej debaty, ponieważ podnosi ona świadomość, a nie budzi lęku. Musimy podjąć działania już dziś, a nie czekać do jutra.