EN

arousal {rzeczownik}

volume_up
So you need the novelty in order for the arousal to be sustained.
Tak więc potrzebujesz nowości aby pobudzenie się utrzymało.
And there's actually a cortical arousal we're looking at, because guys have been with guys in teams, in clubs, in gangs, in fraternities, especially in the military, and then in pubs.
I tak naprawdę istnieje pobudzenie kory mózgu, ponieważ faceci byli z facetami w zespołach, w klubach, w gangach, w bractwach, szczególnie w wojsku, a potem w barach.
So, arousal is the area where most people learn from, because that's where they're pushed beyond their comfort zone and to enter that -- going back to flow -- then they develop higher skills.
Tak więc pobudzenie to obszar, w którym najwięcej osób się uczy, ponieważ znajdują się poza strefą komfortu i aby wejść lub wrócić do stanu przepływu -- rozwijają swoje umiejętności.

Przykłady użycia - "arousal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo the effect, very quickly, is it's a new kind of arousal.
Tak więcej efektem, bardzo szybko, staje się ten nowy rodzaj pobudzenia.
EnglishSo you need the novelty in order for the arousal to be sustained.
Tak więc potrzebujesz nowości aby pobudzenie się utrzymało.
EnglishArousal addiction, you want different.
W przypadku uzależnienia od pobudzenia, chcesz inaczej.
EnglishThe problem is these are arousal addictions.
EnglishLow testosterone levels have been linked to low sexual desire and to reduced sexual thoughts and arousal.
Obniżony poziom testosteronu jest związany z osłabieniem pożądania płciowego oraz zmniejszeniem ilości myśli seksualnych i pobudzenia.
EnglishNow this is the part of the nervous system that deals with the things that we don't consciously control, like digestion, heart rate and sexual arousal.
Ten układ zajmuje się tym, co jest poza naszą świadomą kontrolą, np. trawieniem, tętnem, podnieceniem seksualnym.
EnglishDecrease in testosterone has been associated with low sexual desire, reduced sexual thoughts and reduced sexual arousal.
Zmniejszenie stężenia testosteronu było związane z obniżeniem pożądania seksualnego, obniżeniem częstości myśli seksualnych oraz obniżeniem pobudzenia seksualnego.
EnglishWithdrawal of concomitant CNS depressant medicinal products should also be considered as they may contribute to the reduced level of arousal.
Należy również rozważyć odstawienie jednocześnie stosowanych produktów leczniczych działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, gdyż mogą one przyczyniać się do obniżenia poziomu pobudzenia.
EnglishAnd there's actually a cortical arousal we're looking at, because guys have been with guys in teams, in clubs, in gangs, in fraternities, especially in the military, and then in pubs.
I tak naprawdę istnieje pobudzenie kory mózgu, ponieważ faceci byli z facetami w zespołach, w klubach, w gangach, w bractwach, szczególnie w wojsku, a potem w barach.
EnglishSo, arousal is the area where most people learn from, because that's where they're pushed beyond their comfort zone and to enter that -- going back to flow -- then they develop higher skills.
Tak więc pobudzenie to obszar, w którym najwięcej osób się uczy, ponieważ znajdują się poza strefą komfortu i aby wejść lub wrócić do stanu przepływu -- rozwijają swoje umiejętności.