"around the world" po polsku

EN

"around the world" - polskie tłumaczenie

EN

around the world {przysłówek}

volume_up
around the world (też: across the world)
These memes are spreading around the world and they are wiping out whole cultures.
Memy te rozprzestrzeniają się po świecie i wymazują całe kultury.
How do you get them mobilized around the world if you've shut all the airports down?
Jak transportować je po świecie jeśli wszystkie lotniska zamknięto?
As I was traveling around the world, you know, I had to leave the forest -- that's where I love to be.
Kiedy podróżowałam po świecie, musiałam opuścić las, miejsce które kocham.

Przykłady użycia - "around the world" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.
Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishThese plants occur in great diversity, over 28,000 species around the world.
Te rośliny występują w wielkiej różnorodności, ponad 28 000 gatunków na świecie.
EnglishCancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
Rak jest chorobą, która dotyka każdego roku miliony ludzi na całym świecie.
EnglishChristians are currently persecuted in over 70 countries around the world.
Współcześnie w ponad 70 krajach na świecie dochodzi do prześladowań chrześcijan.
EnglishThe two brothers one day decided to go on a race, three times around the world.
Pewnego razu dwaj bracia postanowili się ścigać - trzy razy dookoła świata.
EnglishAnd they produce 20 million lifesaving bednets for Africans around the world.
Produkują 20 milionów ratujących życie moskitier dla Afrykańczyków w wielu krajach.
EnglishThe situation of Christians around the world needs action from the European Union.
Sytuacja chrześcijan w świecie wymaga działania ze strony Unii Europejskiej.
EnglishAround the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Generalnie kultura europejska jest na świecie postrzegana jako atrakcyjna i pożądana.
EnglishMr President: 'When Europe meets a good idea, they go around the world together'.
Panie przewodniczący! "Kiedy Europa wpada na dobry pomysł, wspólnie idą przez świat”.
EnglishWe have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Usłyszeliśmy, że wyślemy ambasadora, który będzie reprezentował nas na całym świecie.
EnglishKnowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Wiedza jest wolna; obiega cały świat i nie można zachować jej dla siebie.
EnglishIt reverberated around the world, and will continue to reverberate through time.
Rozgłos był ogólnoświatowy i będzie odbijać się echem przez długi czas.
EnglishIt exists not only in southern England, but distributed around the world.
Istnieje on nie tylko w południowej Anglii, ale jest rozproszony po całym świecie.
EnglishAnd there's some indications around the world that this is starting to change.
Są jednak przesłanki wskazujące na to, że sytuacja zaczyna się zmieniać dookoła świata.
EnglishThe impact of the downturn is, of course, being felt around the world.
Bez wątpienia wpływ spowolnienia gospodarczego jest odczuwalny na całym świecie.
EnglishToday the EU is involved in 10 or so crisis initiatives around the world.
Obecnie UE uczestniczy w około 10 inicjatywach kryzysowych na całym świecie.
EnglishEfforts to achieve production around the world are not enough in their own right.
Wysiłki zmierzające do zwiększenia produkcji na świecie nie wystarczą.
EnglishThis was an African man who gave rise to all the Y chromosome diversity around the world.
Afrykański mężczyzna zapoczątkował światową różnorodność w kontekście chromosomu Y.
EnglishWhat these weapons and munitions give rise to around the world is, however, clear.
Jasne jest natomiast, co ta broń i amunicja powoduje na całym świecie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "around the world"

world przymiotnik
Polish
world rzeczownik
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
around przysłówek
not for the world
not for all the world