"around the clock" po polsku

EN

"around the clock" - polskie tłumaczenie

EN

around the clock {przysłówek}

volume_up
around the clock (też: round the clock)
around the clock (też: round the clock)

Przykłady użycia - "around the clock" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Commission worked around the clock to be able to issue a positive report on 10 June.
Komisja Europejska pracowała bezustannie, by w dniu 10 czerwca przedstawić pozytywne sprawozdanie.
EnglishThe global financial market literally runs around the clock, with millions of transactions that affect us all.
Światowy rynek finansowy funkcjonuje dwadzieścia cztery godziny na dobę, realizując miliony transakcji, które wpływają na każdego z nas.
EnglishThe cooperation with the Commission was excellent and I would like once again to give my sincere thanks to the team in my office who worked around the clock on this report.
Współpraca z Komisją układała się doskonale i chcę raz jeszcze gorąco podziękować swojemu zespołowi, który dniami i nocami pracował nad tym sprawozdaniem.

Synonimy (angielski) dla "around the clock":

around the clock

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "around the clock"

clock rzeczownik
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
around przysłówek
round the clock przysłówek
around the world przysłówek
around the block
Polish