EN

Armenian {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "Armenian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTurkey denies the massacre of one-third of the Armenian population in the past.
Turcja zaprzecza dokonanej w przeszłości masakrze na jednej trzeciej populacji Ormian.
EnglishWe have also called on the Armenian Government to lift the state of emergency immediately.
Wezwaliśmy także rząd Armenii do bezzwłocznego zniesienia stanu wyjątkowego.
EnglishIt is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.
Szkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.
EnglishWhy are people so vague about the Armenian question and about Cyprus?
Dlaczego wszyscy wypowiadają się tak ogólnikowo na temat Armenii i Cypru?
EnglishTo date, a total of 22 states have recognised the historical fact of the anti-Armenian holocaust.
Do dnia dzisiejszego już 22 państwa uznały historyczny fakt zagłady Ormian.
EnglishI call on the Armenian authorities to carry out a full lifting of the state of emergency.
Wzywam władze Armenii do całkowitego zniesienia stanu wyjątkowego.
EnglishSome people criticized, others praised me for writing about the Turkish-Armenian conflict.
Niektórzy mnie krytykowali, a inni wychwalali za to, żę piszę o tureckim, ormiańskim konflikcie.
EnglishWe need to restore the confidence of ordinary Armenian men and women in their fledgling democracy.
Musimy przywrócić zwykłym Ormianom wiarę w ich raczkującą demokrację.
EnglishWhen you return to Brussels, do what I intend to do: go and visit the Armenian restaurant.
Po powrocie do Brukseli uczyńcie to, co sam zamierzam uczynić: wybierzcie się do armeńskiej restauracji.
EnglishI did support the amendments dealing with the Armenian genocide.
Poparłem poprawki dotyczące ludobójstwa na Ormianach.
EnglishYesterday Mr Wiersma mentioned that failure to acknowledge the 1915-1916 Armenian genocide is a problem.
Wczoraj pan poseł Wiersma wspomniał, iż problemem jest nieuznanie ludobójstwa Ormian w latach 1915-1916.
EnglishBrussels could not care less about Turkey's Armenian genocide.
Brukseli nie obchodzi ludobójstwo Ormian w Turcji.
EnglishWe had a tragic case of an honor killing within Turkey's Armenian community just a few months ago.
Parę miesięcy temu, mieliśmy tragiczny przypadek zabójstwa honorowego wewnątrz społeczności ormiańskiej w Turcji.
EnglishThe Armenian genocide is a historical truth.
Ludobójstwo na ludności ormiańskiej jest prawdą historyczną.
EnglishTurkey denies its Armenian holocaust.
Turcja zaprzecza, że dopuściła się armeńskiego holocaustu.
EnglishThe report does, unfortunately, gloss over essential issues: Cyprus, the Armenian genocide and the Kurdish question.
Niestety, sprawozdanie nie wspomina o sprawach zasadniczej wagi: o Cyprze, o ludobójstwie Ormian i kwestii kurdyjskiej.
EnglishThe Armenian genocide is not mentioned at all, which differentiates this report from earlier resolutions from Parliament.
W ogóle nie ma w nim mowy o ludobójstwie Ormian, co odróżnia to sprawozdanie od wcześniejszych rezolucji Parlamentu.
EnglishI had intended to write a constructive, multi-layered novel about an Armenian and a Turkish family through the eyes of women.
Intencją moją było napisanie budującej, wielopłaszczyznowej powieści o ormiańskiej i o tureckiej rodzinie oczyma kobiety.
EnglishThe decision to omit the Armenian genocide from the new resolution is a step backwards and one that I cannot support.
Decyzja o pominięciu w nowym sprawozdaniu ludobójstwa na ludności ormiańskiej stanowi krok wstecz, którego nie jestem w stanie zaakceptować.
EnglishArmenian Apostolic Church

Synonimy (angielski) dla "Armenian":

Armenian