EN

armed forces {liczba mnoga}

volume_up
1. Wojskowość
armed forces (też: armed services, forces, the forces)
The armed forces implement the state monopoly on violence.
Siły zbrojne wdrażają państwowy monopol na przemoc.
Parliament and the Union are building European Armed Forces and European defence, step by step.
Parlament i Unia Europejska, krok po kroku, budują europejskie siły zbrojne i europejski system obronny.
We know about the so-called line of control guarded by the armed forces of the two countries.
Wiemy o tzw. linii kontroli strzeżonej przez siły zbrojne obu państw.

Przykłady użycia - "armed forces" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - I condemn the Chinese armed forces' repression of Tibetan protestors.
na piśmie. - Potępiam represje chińskich sił zbrojnych wobec protestujących w Tybecie.
EnglishBut with an old gun, not even the best marksman in the armed forces could have hit the mark.
Ale z tą starą strzelbą nawet najlepszy strzelec wyborowy nie trafiłby celu.
EnglishI appeal to India to reform the Armed Forces Special Powers Act.
Apeluję do Indii o nowelizację ustawy o szczególnych uprawnieniach sił zbrojnych.
EnglishThe fact is that only 20% of our armed forces can actually fight.
W rzeczywistości jedynie 20% naszych sił zbrojnych jest zdolnych do walki.
EnglishWe know about the so-called line of control guarded by the armed forces of the two countries.
Wiemy o tzw. linii kontroli strzeżonej przez siły zbrojne obu państw.
EnglishThis is an acknowledgement we have to give to the armed forces of many European countries, including Spain.
Musimy to przyznać siłom zbrojnym wielu europejskich państw, w tym Hiszpanii.
EnglishWho would take the decision to mobilise European armed forces?
Kto bowiem miałby decydować o użyciu europejskich sił zbrojnych?
EnglishParliament and the Union are building European Armed Forces and European defence, step by step.
Parlament i Unia Europejska, krok po kroku, budują europejskie siły zbrojne i europejski system obronny.
EnglishCivilian supervision of the armed forces has also been strengthened.
Wzmocniono też nadzór cywilny nad siłami zbrojnymi.
EnglishThe armed forces implement the state monopoly on violence.
Siły zbrojne wdrażają państwowy monopol na przemoc.
EnglishThe Moroccan armed forces killed a young Saharan, and a Spanish citizen died in unclear circumstances.
Marokańskie siły zbrojne zabiły młodego Saharyjczyka, a obywatel Hiszpanii zginął w niejasnych okolicznościach.
EnglishAfter the end of the war, many women were murdered by the armed forces or prevented from returning home.
Po zakończeniu wojny wiele kobiet zostało zamordowanych przez siły zbrojne lub uniemożliwiono im powrót do domów.
EnglishThere are attacks by the armed forces on drug traffickers, but at the same time there are attacks against the trade unions.
Siły zbrojne atakują handlarzy narkotykami, ale równocześnie dochodzi do ataków na związki zawodowe.
EnglishLet us remember that the European/NATO armed forces are killing thousands of children in Afghanistan, Iraq and elsewhere.
Pamiętajmy, że siły zbrojne Europy i NATO zabijają tysiące dzieci w Afganistanie, Iraku i w innych krajach.
EnglishWe are, of course, pleased about the decree that prevents the armed forces from intervening without political authorisation.
Naturalnie, zadowala nas dekret uniemożliwiający interwencję sił zbrojnych bez upoważnienia politycznego.
EnglishIn general, we believe it is important to maintain a sense of proportion in relation to risk management by our armed forces.
Generalnie uważamy, że co się tyczy zarządzania ryzykiem, nasze siły zbrojne muszą zachować zmysł równowagi.
EnglishOtherwise, it will be necessary - and not in the least undesirable - to employ the protection of the armed forces.
Ujmując inaczej, koniecznie trzeba będzie skorzystać z ochrony sił zbrojnych i bynajmniej wcale nie jest to niepożądane.
EnglishThis is a nice play on words - Synchronised Armed Forces Europe - but this concept simply does not exist.
To ładna gra słów - Synchronizacja Sił Zbrojnych w Europie (ang. Synchronised Armed Forces Europe), ale taki byt po prostu nie istnieje.
EnglishLet us take the example of the armed forces.
EnglishThese are typically posts in the diplomatic service, the armed forces, police and security forces, judiciary and tax authorities.
Zwykle są to stanowiska w dyplomacji, siłach zbrojnych, policji, siłach bezpieczeństwa, sądach i organach skarbowych.

Synonimy (angielski) dla "armed forces":

armed forces

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "armed forces"

armed przymiotnik
forces rzeczownik
armed robbery rzeczownik
market forces rzeczownik
reactionary forces rzeczownik
the forces rzeczownik
landing forces rzeczownik
armed conflict rzeczownik
to join forces czasownik
airborne forces rzeczownik
armed to the teeth
dark forces rzeczownik
government forces rzeczownik