EN

armed {przymiotnik}

volume_up
armed
The armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.
There is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
Należą do nich niestabilność na północy kraju, podsycana przez konflikt zbrojny z bojówkami Houthi.
armed (też: gun-toting)
When the strong [man] fully armed guardeth his own court, his goods are in peace:
Gdy mocarz uzbrojony strzeże pałacu swego, w pokoju są majętności jego;
Niech pan przybywa uzbrojony w ambitne projekty.
armed

Przykłady użycia - "armed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
English(SV) Mr President, the map of Europe has changed through armed attack and war.
(SV) Panie przewodniczący! Mapa Europy zmieniła się w wyniku zbrojnej agresji i wojny.
English. - I condemn the Chinese armed forces' repression of Tibetan protestors.
na piśmie. - Potępiam represje chińskich sił zbrojnych wobec protestujących w Tybecie.
EnglishAt the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.
Równocześnie uzbrojone grupy pojawiają się w innych regionach tego kraju.
EnglishWhen the strong [man] fully armed guardeth his own court, his goods are in peace:
Gdy mocarz uzbrojony strzeże pałacu swego, w pokoju są majętności jego;
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
W Darfurze celowa ochrona zbrojna gwarantuje możliwość prowadzenia akcji humanitarnych.
EnglishThe Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning.
Komisja stanowczo potępia gwałtowny atak zbrojny w Istambule, który miał miejsce dziś rano.
EnglishSo shall thy poverty come as a robber, And thy want as an armed man.
A wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój jako mąż zbrojny.
EnglishThe civilian population is still vulnerable to the impacts of the armed conflicts.
Ludność cywilna wciąż jest narażona na skutki konfliktów zbrojnych.
English17 000 men, with 6 000 in the area, that is the equivalent of an armed division with tanks.
17 000 żołnierzy wraz z 6000 w terenie to odpowiednik uzbrojonej dywizji z czołgami.
EnglishBut with an old gun, not even the best marksman in the armed forces could have hit the mark.
Ale z tą starą strzelbą nawet najlepszy strzelec wyborowy nie trafiłby celu.
EnglishHe paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: He goeth out to meet the armed men.
Według czasu podnosi się ku górze, a naśmiewa się z konia i z jeźdźca jego.
EnglishI appeal to India to reform the Armed Forces Special Powers Act.
Apeluję do Indii o nowelizację ustawy o szczególnych uprawnieniach sił zbrojnych.
EnglishIt is obvious that this kind of conflict cannot be solved by armed force.
To oczywiste, że tego rodzaju konflikt nie może być rozwiązywany przy użyciu sił zbrojnych.
EnglishWhy was Mr Bhatti not shadowed by armed close protection officers?
Dlaczego minister Bhatti nie znajdował się pod okiem zbrojnych ochroniarzy?
EnglishIn Baghdad, armed individuals burst in, shooting 52 people and wounding 200.
W Bagdadzie uzbrojeni osobnicy dokonali ataku, w którym zginęły 52 osoby, a 200 zostało rannych.
EnglishSo, armed with this knowledge, SANCCOB has a chick-bolstering project.
W oparciu o tę wiedzę SANCCOB opracował program opieki nad pisklętami.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Posiadając takie dane, musimy zbadać pierwotne przyczyny tego spadku.
EnglishThe fact is that only 20% of our armed forces can actually fight.
W rzeczywistości jedynie 20% naszych sił zbrojnych jest zdolnych do walki.
EnglishIt goes on to say that it deplores all acts of piracy and armed robbery.
Komisja potępia wszelkie akty piractwa i rabunków z bronią w ręku.

"armed gang" - polskie tłumaczenie

armed gang
Polish
  • uzbrojony gang
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"armed group" - polskie tłumaczenie

armed group
Polish
  • grupa zbrojna
Więcej chevron_right

"armed guard" - polskie tłumaczenie

armed guard
Polish
  • uzbrojony strażnik
  • uzbrojona straż
Więcej chevron_right