"Arizona" po polsku

EN

"Arizona" - polskie tłumaczenie

volume_up
Arizona {nazwa wł.}
PL
PL

"Arizona" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Arizona {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
. ~~~ This is bigger than the state of Arizona.
(Śmiech) Olympus Mons jest większy niż stan Arizona.
Or in Arizona, which is John McCain's home, Obama didn't have much improvement.
Lub Arizona, gdzie mieszka John McCain.
And since my husband is in Istanbul, I started commuting between Arizona and Istanbul -- the two places on the surface of earth that couldn't be more different.
A ponieważ mój mąż jest w Istanbule, zaczęłąm podróżować między Arizoną a Istambułem.
PL

Arizona {żeński}

volume_up
1. Geografia
Arizona
(Śmiech) Olympus Mons jest większy niż stan Arizona.
. ~~~ This is bigger than the state of Arizona.
Lub Arizona, gdzie mieszka John McCain.
Or in Arizona, which is John McCain's home, Obama didn't have much improvement.
A ponieważ mój mąż jest w Istanbule, zaczęłąm podróżować między Arizoną a Istambułem.
And since my husband is in Istanbul, I started commuting between Arizona and Istanbul -- the two places on the surface of earth that couldn't be more different.

Przykłady użycia - "Arizona" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHere it's in Scottsdale, Arizona, and it's called "Floating Memories."
To znajduje się w Scottsdale, w Arizonie i nosi tytuł "Dryfujące wspomnienia".
English. ~~~ We were looking at dead volcanoes in Arizona.
Przeszukaliśmy suche południowo-zachodnie tereny, wydmy w Nowym Meksyku, wymarłe wulkany Arizony.
English. ~~~ This is bigger than the state of Arizona.
(Śmiech) Olympus Mons jest większy niż stan Arizona.
EnglishWe flew to Arizona -- the designer who works with me, and myself -- and photographed this one.
Polecieliśmy do Arizony -- grafik, który ze mną pracuje i ja -- -- i sfotografowaliśmy coś takiego.
EnglishAnd I've been working for the past 20 years on a population of seed-eating ants in southeastern Arizona.
Przez 20 lat pracowałam nad mrówkami żywiącymi się nasionami w południowo-wschodniej Arizonie.
EnglishOr in Arizona, which is John McCain's home, Obama didn't have much improvement.
EnglishAnd in Arizona, of course, everybody puts gravel down.
EnglishAnd since my husband is in Istanbul, I started commuting between Arizona and Istanbul -- the two places on the surface of earth that couldn't be more different.
A ponieważ mój mąż jest w Istanbule, zaczęłąm podróżować między Arizoną a Istambułem.
EnglishWe have had the coldest temperatures in Florida, Arizona, Texas - the first snow in Texas, I think, for a hundred years.
Mieliśmy do czynienia z najniższymi temperaturami na Florydzie, w Arizonie, Teksasie - z pierwszym śniegiem w Teksasie od stu lat, jak mi się wydaje.
EnglishThis is a rock that was about 30 yards across, so roughly the size of the ones that blew up over Tunguska and hit Arizona 50,000 years ago.
To jest skała o szerokości około 30m, czyli mniej więcej takiego rozmiaru jak te, które eksplodowały nad Tunguską i spadły w Arizonie 50 tysięcy lat temu.
EnglishThe pooled analysis of studies using the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) showed that Thymanax was not associated with sexual dysfunction.
Zebrana analiza badań wykorzystująca Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) wykazała, że stosowaniu produktu Thymanax nie towarzyszyły zaburzenia funkcji seksualnych.
EnglishThe pooled analysis of studies using the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) showed that Valdoxan was not associated with sexual dysfunction.
Zebrana analiza badań wykorzystująca Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) wykazała, że stosowaniu produktu Valdoxan nie towarzyszyły zaburzenia funkcji seksualnych.
EnglishLarry Youngblood served eight years of a 10 and half year sentence in Arizona for the abduction and repeated sodomizing of a 10 year old boy at a carnival.
Larry Youngblood odsiedział 8 lat z 10,5 letniego wyroku w Arizonie za uprowadzenie i wielokrotną sodomię popełnioną na 10-letnim chłopcu podczas karnawału.

Synonimy (angielski) dla "Arizona":

Arizona