EN

arithmetic {przymiotnik}

volume_up
arithmetic (też: arithmetical)
Is it an arithmetic graph - I must become technical - where equal rises in CO2 cause equal rises in warming?
Czy jest to schemat arytmetyczny - muszę zacząć stosować język techniczny - w którym jednakowe zagrożenie CO2 powoduje jednakowe zagrożenie ociepleniem?
arithmetic (też: computational)
volume_up
rachunkowy {przym. m.} (dot. działań na liczbach)

Przykłady użycia - "arithmetic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Podążając w dół mapy wiedzy, dochodzimy do bardziej zaawansowanej arytmetyki.
EnglishArithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
Arytmetyka czasami zawodzi, a praw i geografii nie da się przegłosować.
EnglishCommissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Pani Komisarz! Jest to tylko sprawa prostej arytmetyki.
EnglishIt's a school where you do learn reading -- one of my favorites -- writing -- I was bad at it -- arithmetic.
To szkoła, która uczy czytać -- jedno z moich ulubionych zajęć -- pisać -- kiepsko mi to szło -- liczyć.
EnglishSo if you think about what it means to learn arithmetic or to learn to read, you're actually, literally rewriting your own brain.
Kiedy uczymy się liczyć czy czytać, w zasadzie przeprogramowujemy mózg.
EnglishThis is in Cambodia, rural Cambodia -- a fairly silly arithmetic game, which no child would play inside the classroom or at home.
" To jest Kambodża, uboga wioska -- jakaś prosta gra arytmetyczna, której żaden uczeń nie włączyłby w klasie czy w domu.
EnglishFor example: mental arithmetic.
EnglishSo much for the arithmetic.
EnglishIs it an arithmetic graph - I must become technical - where equal rises in CO2 cause equal rises in warming?
Czy jest to schemat arytmetyczny - muszę zacząć stosować język techniczny - w którym jednakowe zagrożenie CO2 powoduje jednakowe zagrożenie ociepleniem?
EnglishI'm just pro-arithmetic."
EnglishIt is a question of arithmetic.
EnglishHowever, simple arithmetic leads us to conclude that 97% of jobs are not green, but fall under the realm of traditional sectors.
Niemniej jednak prosta arytmetyka prowadzi nas do wniosku, że 97% miejsc pracy nie jest zielonych, ale przypada na tradycyjne sektory gospodarki.
EnglishI read about how the CPU is constantly shuffling data back and forth between the memory, the RAM and the ALU, the arithmetic and logic unit.
Czytałem o tym, jak procesor nieustannie przerzuca dane w tę i z powrotem między pamięcią -- RAM-em a ALU, jednostką arytmetyczno-logiczną.
EnglishSK: We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff you saw there.
SK: Nasza kolekcja składa się z 2,200 mini-wykładów, które prezentują wszystko od podstaw arytmetyki, aż po analizę wektorową.

Synonimy (angielski) dla "arithmetic":

arithmetic
arithmetical
English
arithmetic mean