"Aristotelian" po polsku

EN

"Aristotelian" - polskie tłumaczenie

EN

Aristotelian {przymiotnik}

volume_up
Aristotelian

Przykłady użycia - "Aristotelian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo that is both Aristotelian cosmology, and in a certain sense, medieval society.
To zarówno kosmologia Arystotelesa, jak i społeczeństwo średniowieczne.
EnglishSo there you have Justice Scalia taking on the Aristotelian premise of the majority's opinion.
Zatem mamy sędziego Scalię kwestionującego Arystotelesową przesłankę o opinii większości.
EnglishIt's interesting because he rejected the Aristotelian premise underlying the majority's opinion.
Jest niezwykły ponieważ odrzucił przesłankę Arystotelesa leżącą u podstaw opinii większości.
EnglishDarwin wouldn’t make sense in an Aristotelian universe, and wouldn’t really make sense in a Newtonian universe.
Darwin byłby bez sensu w arystotelejskim świecie, nie miałby też sensu w świecie newtońskim.
EnglishBecause there’s no place to put a maker outside, as there was in the Aristotelian and the Newtonian universe.
Bo nie ma miejsca na zewnętrznego stwórcę, tak jak to było w świecie arystotelejskim lub newtońskim.
EnglishThe first science of cosmology that was anything like science was Aristotelian science, and that was hierarchical.
Pierwsze teorie kosmologiczne, które można by uznać za naukę były nauką arystotelejską, uporządkowaną hierarchicznie.
EnglishEnvironmental policy should recognise the basic Aristotelian wisdom that that which nobody owns, nobody will care for.
Polityka ochrony środowiska powinna uznawać podstawową mądrość arystotelesową, że rzeczą nienależącą do nikogo nikt się nie zaopiekuje.

Synonimy (angielski) dla "Aristotelian":

Aristotelian
Aristotelianism