"aright" po polsku

EN

"aright" - polskie tłumaczenie

volume_up
aright {przysł.}

EN aright
volume_up
{przysłówek}

aright (też: all right, intimately, well, fine)
volume_up
dobrze {przysł.}
volume_up
poprawnie {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "aright":

aright

Przykłady użycia - "aright" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe tongue of the wise uttereth knowledge aright; But the mouth of fools poureth out folly.
Język mądrych zdobi umiejętność; ale usta głupich wywierają głupstwo.
EnglishIf thou set thy heart aright, And stretch out thy hands toward him;
Jeźli ty przygotujesz serce twoje, a wyciągniesz do niego ręce twoje;
EnglishFor his God doth instruct him aright, [and] doth teach him.
Bo go uczy roztropności Bóg jego, i naucza go.
EnglishWhoso offereth the sacrifice of thanksgiving glorifieth me; And to him that ordereth his way [aright] Will I show the salvation of God.
Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże.
EnglishI hearkened and heard, but they spake not aright: no man repenteth him of his wickedness, saying, What have I done?
Pilnowałem i słuchałem: nic nie mówiąc, co jest prawego; niemasz ktoby żałował złości swej, mówiąc: Cóżem uczynił?
EnglishAnd might not be as their fathers, A stubborn and rebellious generation, A generation that set not their heart aright, And whose spirit was not stedfast with God.
Aby się nie stali jako ojcowie ich narodem odpornym i nieposłusznym, narodem, który nie wygotował serca swego, aby był wierny Bogu duch jego.