EN

argumentation {rzeczownik}

volume_up
argumentation
Mr President, I must say that I am able to accept this argumentation for all amendments with the exception of 15.
Panie przewodniczący! Muszę powiedzieć, że mogę zaakceptować tę argumentację dla wszystkich poprawek z wyjątkiem 15.
Will she write to them and indicate that we would like to see this report published, so that we can all debate its argumentation?
Czy napisze pani do Banku i oświadczy, że chcielibyśmy, aby sprawozdanie to zostało opublikowane, abyśmy wszyscy mogli przystąpić do debaty nad jego argumentacją?
argumentation
argumentation

Przykłady użycia - "argumentation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, I must say that I am able to accept this argumentation for all amendments with the exception of 15.
Panie przewodniczący! Muszę powiedzieć, że mogę zaakceptować tę argumentację dla wszystkich poprawek z wyjątkiem 15.
EnglishDetailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.
Ze szczegółową analizą i argumentami w tej kwestii można się przykładowo zapoznać, czytając sprawozdanie Komisji EMU@10 za 2008 rok.
EnglishWill she write to them and indicate that we would like to see this report published, so that we can all debate its argumentation?
Czy napisze pani do Banku i oświadczy, że chcielibyśmy, aby sprawozdanie to zostało opublikowane, abyśmy wszyscy mogli przystąpić do debaty nad jego argumentacją?