"arginine" po polsku

EN

"arginine" - polskie tłumaczenie

EN

arginine {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
Ethanol Benzyl alcohol Propylene glycol Arginine Water for injections
Etanol Alkohol benzylowy Glikol propylenowy Arginina Woda do wstrzykiwań
Ethanol 8 Propylene glycol 9 Benzyl alcohol 10 Arginine 11
Etanol8 Glikol propylenowy9 Alkohol benzylowy10 Arginina11
L-arginine Phosphoric acid Polysorbate 20.
L- arginina, kwas fosforowy, polisorbat 20

Przykłady użycia - "arginine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEthanol Benzyl alcohol Propylene glycol Arginine Water for injections
Etanol Alkohol benzylowy Glikol propylenowy Arginina Woda do wstrzykiwań
EnglishArginine hydrochloride Glycine Sodium chloride Sodium citrate Calcium chloride Water for injections
Chlorowodorek argininy Glicyna Chlorek sodu Cytrynian sodu Chlorek wapnia Woda do wstrzykiwań
EnglishL-arginine hydrochloride L-histidine hydrochloride L-histidine Polysorbate 20 Water for injections
L- argininy chlorowodorek L- histydyny chlorowodorek L- histydyna Polisorbat 20 Woda do wstrzykiwań
EnglishL-arginine hydrochloride L-histidine hydrochloride L-histidine Polysorbate 20 Water for injections
L- argininy chlorowodorek, L- histydyny chlorowodorek, L- histydynę, polisorbat 20, wodę do wstrzykiwań.
EnglishEthanol 8 Propylene glycol 9 Benzyl alcohol 10 Arginine 11
Etanol8 Glikol propylenowy9 Alkohol benzylowy10 Arginina11
EnglishSodium acetate trihydrate, acetic acid glacial, arginine hydrochloride, polysorbate 20, water for injections.
Octan sodu trójwodny, kwas octowy lodowaty, argininy chlorowodorek, polisorbat 20, woda do wstrzykiwań.
EnglishComponent 1: arginine hydrochloride, glycine, sodium chloride, sodium citrate, calcium chloride and water for injections.
Składnik 1: chlorowodorek argininy, glicyna, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek wapnia oraz woda do wstrzykiwań.
EnglishL-arginine Phosphoric acid Polysorbate 20.
EnglishHuman Fibrinogen: arginine hydrochloride, glycine, sodium chloride, sodium citrate, calcium chloride, water for injections.
Fibrynogen ludzki: chlorowodorek argininy, glicyna, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek wapnia, woda do wstrzykiwań.
EnglishNutritional management Protein restriction and arginine supplementation may be indicated in case of low protein tolerance.
Zalecenia dietetyczne W przypadku złej tolerancji białka może być wskazane ograniczenie jego podaży oraz suplementacja argininy.
EnglishSucrose Sodium chloride L-Arginine hydrochloride Sodium phosphate monobasic dihydrate Sodium phosphate dibasic dihydrate Water for injections
Sacharoza Sodu chlorek Chlorowodorek L- argininy Sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny Sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny Woda do wstrzykiwań
EnglishSucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate and water for injections.
Sacharoza, sodu chlorek, chlorowodorek L- argininy, sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny, sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny i woda do wstrzykiwań.
EnglishThe use of prostacyclin, prostacyclin analogues and endothelin receptor antagonists was not permitted as add-on therapy, and neither was arginine supplementation.
Stosowanie prostacykliny, analogów prostacykliny i antagonistów receptora endoteliny, jak również suplementacji argininy nie było dozwolone.
EnglishPlasma levels of ammonia, arginine, essential amino acids (especially branched chain amino acids), carnitine and serum proteins should be maintained within normal limits.
Stężenia amoniaku, argininy, niezbędnych aminokwasów (zwłaszcza aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach), karnityny oraz białek w osoczu krwi powinny być prawidłowe.
EnglishThe other ingredients are sucrose, sodium chloride, L-arginine hydrochloride, sodium phosphate monobasic dihydrate and sodium phosphate dibasic dihydrate, and water for injections.
Inne składniki to: sacharoza, chlorek sodu, chlorowodorek L- argininy, sodu fosforan jednozasadowy dwuwodny, sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny, woda do wstrzykiwań
English. − The other ingredients are L-arginine, phosphoric acid and polysorbate 20. − The METALYSE solvent is water for injections.
Jedna napełniona strzykawka zawiera 6 ml wody do wstrzykiwań. − Inne składniki leku to L- arginina, kwas fosforowy oraz polisorbat 20. − Rozpuszczalnikiem METALYSE jest woda do wstrzykiwań.
English. − The other ingredients are L-arginine, phosphoric acid and polysorbate 20. − The METALYSE solvent is water for injections.
Jedna napełniona strzykawka zawiera 8 ml wody do wstrzykiwań. − Inne składniki leku to L- arginina, kwas fosforowy oraz polisorbat 20. − Rozpuszczalnikiem METALYSE jest woda do wstrzykiwań.
English. − The other ingredients are L-arginine, phosphoric acid and polysorbate 20. − The METALYSE solvent is water for injections.
Jedna napełniona strzykawka zawiera 10 ml wody do wstrzykiwań. − Inne składniki leku to L- arginina, kwas fosforowy oraz polisorbat 20. − Rozpuszczalnikiem METALYSE jest woda do wstrzykiwań.