"are you sure?" po polsku

EN

"are you sure?" - polskie tłumaczenie

EN

are you sure?

volume_up
Are you sure you're checked out on this class of vehicle?
Jesteś pewien, że umiesz prowadzić taki pojazd?
Jesteś pewien, że jeszcze żyje?
Jesteś pewien, Nirasaki?

Przykłady użycia - "are you sure?" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe feeling of that grease makes you sure you're in the correct path.
Uczucie tego sprawia, że jestes pewny, że idziesz właściwą ścieżką.
EnglishAre you sure it will be helpful to citizens to have one huge entry point for all of this?
Czy są państwo pewni, że jeden ogromy punkt dostępu do wszystkich informacji byłby dla obywateli przydatny?
EnglishAre you sure that the Council will agree on such a position?
Czy jest pani pewna, że Rada zgodzi się z takim stanowiskiem?
EnglishI was incredulous, "Are you sure this is our child?"
"Czy to na pewno nasze dziecko?" - pytałem niedowierzająco.
EnglishAre you sure the Colonel doesn't want something on a tray?
Jesteś pewny, że Pułkownik nie chce czegoś na tacy?
EnglishAre you sure you're checked out on this class of vehicle?
Jesteś pewien, że umiesz prowadzić taki pojazd?
EnglishAre you sure you're not forgetting anything, Jane?
EnglishAre you sure that you don't wanna call a doctor?
EnglishAre you sure that your European Maritime Safety Agency really is equipped to deal with something like this?
Czy jesteście państwo pewni, że Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu naprawdę ma środki do poradzenia sobie z taką sytuacją?
EnglishYou sure you're looking for your niece?
EnglishAre you sure you're prepared this time?
EnglishAre you sure you don't want one?
EnglishAre you sure you're not regretting it?
EnglishAre you sure she can handle this?
EnglishAre you sure about this, Kimberly?
EnglishAre you sure you're a Heffalump?
EnglishYou sure it was Doc Chilton?
EnglishAre you sure that this is better, to have one huge telephone book for the whole of Europe instead of having different entry points?
Czy są państwo pewni, że opracowanie jednej książki telefonicznej dla całej Europy jest lepsze od stworzenia wielu punktów dostępu?
EnglishAre you sure she is alive?
EnglishAre you sure she is dead?"

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "are you sure?"

are rzeczownik
Polish
sure przymiotnik
you zaimek
you rzeczownik
Polish
are you male or female?