EN

architectural {przymiotnik}

volume_up
architectural (też: architectonic)
The lap of luxury is an architectural construct of childhood, which we seek, in vain, as adults, to employ.
Kolana luksusu to architektoniczny konstrukt dzieciństwa, którego szukamy na daremno, do użycia jako dorośli.
A break of light and air, an architectural biding of time.
przestrzeń ze światła i powietrza, architektoniczne spojenie czasu.
It was so architectural. ~~~ It was so precise.
Było tak pięknie wykonane, takie architektoniczne, precyzyjne.

Przykłady użycia - "architectural" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd we can learn from that and create more interesting and inspiring architectural environments.
Możemy wyciągnąć lekcje i tworzyć bardziej interesującą i inspirującą architekturę.
EnglishNow, I'm going to present it on the same terms: issue, position and architectural manifestation.
Opowiem przy tym o kluczowych kwestiach, założeniach i ich architektonicznym wyrażeniu.
EnglishYou know, this happens to be the asteroid belt of architectural garbage two miles north of my town.
Trzy kilometry na północ od mojego miasta znajduje się pas architektonicznego śmiecia.
EnglishSo, there it is -- architectural anti-desertification structures made from the desert itself.
A więc oto one -- architektoniczne struktury przeciw pustynnieniu stworzone z samej pustyni.
EnglishSo the technique, it's cut, sandblasted, etched and printed glass into architectural glass.
Jeśli chodzi o technikę - jest wycinany piaskowany, wyryty i naniesiony na szkło architektoniczne.
EnglishWhich is why I'll show you a threat, and an architectural response.
Dlatego pokażę wam zagrożenie i odpowiedź architektoniczną.
EnglishA break of light and air, an architectural biding of time.
przestrzeń ze światła i powietrza, architektoniczne spojenie czasu.
EnglishIt can undergo complex reactions, some of which are happily architectural.
Szczęśliwie, niektóre z nich są architektoniczne.
EnglishSo let's make architectural sand dunes and a beach cabana.
Wydmy. ~~~ Stwórzmy więc architektoniczne wydmy i szałas plażowy.
EnglishI'm going to speak to you today about architectural agency.
Chciałbym dziś opowiedzieć o czynnej architekturze.
English(Laughter) Audio jack, power supply -- and look, you know these things are important architectural jobs for firms, right?
(Śmiech) Wtyczka audio, zasilacz -- a to są ważne architektoniczne zlecenia dla firm, tak?
EnglishIt was so architectural. ~~~ It was so precise.
Było tak pięknie wykonane, takie architektoniczne, precyzyjne.
EnglishArchitectural photography is extremely glamorous.
Fotografia architektoniczna jest niesamowicie urzekająca.
EnglishThis was created by an architectural firm called Shiro.
Została stworzona przez architektów z firmy Shiro.
EnglishThe lap of luxury is an architectural construct of childhood, which we seek, in vain, as adults, to employ.
Kolana luksusu to architektoniczny konstrukt dzieciństwa, którego szukamy na daremno, do użycia jako dorośli.
EnglishBut I don't really believe in architectural problems; I only believe in opportunities.
EnglishThe architectural manifestation was frankly just dumb.
EnglishYou can see the three-light transom there with the eyebrow windows -- certainly an architectural antique headed to the landfill.
Widzicie tam potrójne okienko z oknami w kształcie wolego oka - z pewnością architektoniczny antyk.
EnglishAnd these are two of the top architectural practices in the United States today.
To obecnie dwa główne kierunki rozwoju architektury w USA, jeden dopiero raczkujący, drugi nieco dojrzalszy.
EnglishSo that is a really interesting proposition, I think, and a new way of lighting the architectural environment with our well-being in mind.
I możemy je wyłączyć, gdy nie jest potrzebne zachowując ciemność.

"architectural gem" - polskie tłumaczenie

architectural gem
Polish
  • klejnot architektoniczny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "architecture":

architecture