EN

architect {rzeczownik}

volume_up
I convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
As an architect, I have to confront something like this.
Jako architekt, muszę temu stawić czoła.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.
Jury się upierało, że musiał stać za tym jakiś architekt.
Many thanks also to Mr Cremers, our shadow rapporteur, who was the real architect of the content of the agreement.
Dziękuję również panu Cremersowi, kontrsprawozdawcy, który był prawdziwym twórcą treści porozumienia.
As one of the architects of the present European institutions, Altiero Spinelli was a Member of this Parliament for ten years.
Jako jeden z twórców obecnych instytucji europejskich był on członkiem tej Izby przez okres dziesięciu lat.
And when I say we, I mean Project H, but more specifically, I mean myself and my partner, Matthew Miller, who's an architect and a sort of MacGyver-type builder.
I kiedy mówię my, czli Projekt H, dokładniej, mam na myśli siebie i swojego partnera Matthew Millera, który jest architektem i budowniczym w rodzaju MacGyver'a.

Przykłady użycia - "architect" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
EnglishI convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
EnglishNK: Well actually I'm here because I'm the architect's son, he was my father.
NK: Tak się składa, że jestem jego synem. ~~~ To był mój ojciec. ~~~ Mężczyzna: Naprawdę?
EnglishI saw this diagram drawn by a French architect, and I thought, "Wow! ~~~ What a beautiful fractal!"
Widziałem ten plan narysowany przez francuskiego architekta, i pomyślałem "Rany!
Englishthe Catalan architect. ~~~ The end of the 19th century, beginning of the 20th century,
We wszystkich tych przykładach konstrukcja jest siłą determinującą.
EnglishBut then they suspected, they thought there was an architect behind it.
Jury się upierało, że musiał stać za tym jakiś architekt.
EnglishThis is the moment in which you as the architect and your client can begin to inject vision and agency.
To wtedy architekt razem z klientem może wprowadzać wizję i działanie.
EnglishHe is really into dirtbike racing, and he wants to be an architect.
Lubi też kolarstwo terenowe i chce być architektem.
EnglishThere isn't a single licensed architect in the whole county.
W całym hrabstwie nie ma żadnego uprawnionego architekta.
EnglishThis is but one: this is Frank Gehry the architect's precursor to the Guggenheim in Abu Dhabi.
To jeden z przykładów: punkt wyjścia architekta Franka Gehry'ego przy projektowaniu muzeum Guggenheima w Abu Dhabi.
EnglishThey're hiring them to get it done, get it on budget, be polite, and they're missing out on the real value of an architect.
Wiesz -- bądź grzeczny. ~~~ I mijają się z prawdziwą wartością architekta.
EnglishSlovenia has an opportunity to become the architect of EU world leadership in the fight against global warming.
Słowenia ma możliwość zostania architektem światowego przywództwa UE w walce z globalnym ociepleniem.
EnglishAn architect far better and smarter than us has given us that toolbox, and we now have the ability to use it.
Architekt o wiele lepszy i mądrzejszy od nas podarował nam ten zestaw narzędzi i teraz my możemy je użyć.
EnglishThe architect spent hundreds of hours designing the burnished brass switchplates for his new office tower.
Architekt spędził setki godzin projektując polerowane mosiężne osłony dla przełączników dla nowego biurowca.
EnglishIt is taking the hand of the architect to actually remove the hand of the architect in favor of the hand of the artistic director.
Wykorzystuje architekta by go samego usunąć i zrobić miejsce wizji reżysera.
EnglishMany thanks also to Mr Cremers, our shadow rapporteur, who was the real architect of the content of the agreement.
Dziękuję również panu Cremersowi, kontrsprawozdawcy, który był prawdziwym twórcą treści porozumienia.
EnglishThat was, of course, by Le Corbusier, the famous architect.
EnglishAnd this is the highest honor to be bestowed upon an architect in Switzerland -- to have a chocolate bar.
Wydaje się to największym zaszczytem, jaki może spotkać architekta w Szwajcarii - mieć własną tabliczkę czekolady.
English. ~~~ And as an architect, I've always found these kinds of systems
We wszystkich tych przykładach istnieje pewna idealna forma, bo są one pomyślane w kategoriach konstrukcji.

"architectural gem" - polskie tłumaczenie

architectural gem
Polish
  • klejnot architektoniczny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "architect":

architect
English
landscape architect