"archipelagos" po polsku

EN

"archipelagos" - polskie tłumaczenie

EN

archipelagos {liczba mnoga}

volume_up
archipelagos (też: archipelagoes)

Przykłady użycia - "archipelagos" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe want the fisheries sector to develop and poverty to be overcome in these archipelagos: in other words, we want development aid.
Chcemy rozwoju sektora rybołówstwa i zmniejszania ubóstwa na tych archipelagach. Innymi słowy, chcemy pomocy rozwojowej.
EnglishMr President, Portugal encompasses the historically defined territory on the European continent and the archipelagos of the Azores and Madeira.
Panie przewodniczący! Portugalia obejmuje historycznie zdefiniowane terytorium kontynentu europejskiego oraz archipelag Azorów i Maderę.