"Archie" po polsku

EN

"Archie" - polskie tłumaczenie

volume_up
Archie {nazwa wł.}
PL
PL

"Archie" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Archie {nazwa wł.}
EN
EN

Archie {nazwa własna}

volume_up
Archie
And one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
I jeszcze jedno: Archie sam cierpiał z powodu tej choroby.
Archie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
Now Archie was a doctor, so he hung around with doctors a lot.
Archie był lekarzem. ~~~ Więc wiele przebywał z lekarzami.
PL

Archie {nazwa własna}

volume_up
Archie
I jeszcze jedno: Archie sam cierpiał z powodu tej choroby.
And one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
Archie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie był lekarzem. ~~~ Więc wiele przebywał z lekarzami.
Now Archie was a doctor, so he hung around with doctors a lot.

Przykłady użycia - "Archie" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishArchie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
EnglishAnd Archie Cochrane, as the camp doctor, was one of the first men in to clear up the mess.
I Archie Cochrane, jako obozowy lekarz, był jednym z pierwszych, którzy mieli zrobić z tym porządek.
EnglishAnd one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
I jeszcze jedno: Archie sam cierpiał z powodu tej choroby.
EnglishNow Archie was a doctor, so he hung around with doctors a lot.
Archie był lekarzem. ~~~ Więc wiele przebywał z lekarzami.
EnglishNevertheless, Archie managed to get permission to do this.
Jednak Archiemu udało się zdobyć pozwolenie na zrobienie tego.
EnglishAnd this man, Archie Cochrane, is a prisoner of war and a doctor, and he has a problem.
Jest druga wojna światowa, niemiecki obóz więzienny, a ten człowiek, Archie Cochrane, jest jeńcem wojennym i lekarzem i ma problem.
EnglishNow I'm not telling you this story because I think Archie Cochrane is a dude, although Archie Cochrane is a dude.
Nie opowiadam wam tej historii dlatego, że myślę, że Archie Cochrane to jest gość, choć Archie Cochrane to jest gość.
EnglishBut Archie Cochrane was a resourceful person.
EnglishBut a young German doctor picks up Archie Cochrane's exercise book and says to his colleagues, "This evidence is incontrovertible.
Ale młody niemiecki lekarz podnosi zeszyt Archiego Cochrane'a i mówi do swoich kolegów, "Dowody są niezaprzeczalne.
English. ~~~ His name is Archie.
EnglishThe problem is that the men under his care are suffering from an excruciating and debilitating condition that Archie doesn't really understand.
Problem polega na tym, że ludzie pod jego opieką cierpią na dręczącą i wycieńczającą chorobę, której Archie nie rozumie.
EnglishArchie lets it die down.
English." ~~~ And there's this uproar, and all the doctors start pounding the table and saying, "We always said you were unethical, Archie.
Powinni być w szpitalu." I powstaje wrzawa, a wszyscy lekarze uderzają w stół i mówią: "Zawsze ci mówiliśmy, że jesteś nieetyczny, Archie.