"archetype" po polsku

EN

"archetype" - polskie tłumaczenie

EN

archetype {rzeczownik}

volume_up
archetype (też: prototype)
archetype (też: prototype)
archetype
It's a female archetype: she who perceives the cries of suffering in the world.
To żeński archetyp: ta, która dostrzega wołania cierpiących na świecie.
For many years, Côte d'Ivoire was the archetype of good decolonisation.
Przez wiele lat Wybrzeże Kości Słoniowej stanowiło archetyp prawdziwej dekolonizacji.

Przykłady użycia - "archetype" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's a female archetype: she who perceives the cries of suffering in the world.
To żeński archetyp: ta, która dostrzega wołania cierpiących na świecie.
EnglishFor many years, Côte d'Ivoire was the archetype of good decolonisation.
Przez wiele lat Wybrzeże Kości Słoniowej stanowiło archetyp prawdziwej dekolonizacji.
EnglishAnd the archetype of this in Buddhism is Avalokiteshvara, Kuan-Yin.
I archetypem tego w buddyzmie jest Avalokiteshvara, Kuan-Yin.
EnglishI want to tell you the story of just one of these streams because it's an archetype for the larger story.
Opowiem wam historię jednego z takich strumieni który jest tylko archetypem dla większego zagadnienia.
EnglishSo our work, in a certain way, is to address this imago, this kind of archetype that has pervaded the psyche of our entire globe.
Więc naszą pracą, w pewnym sensie, jest zajęcie się tym wizerunkiem, rodzajem archetypu, który przeniknął psychikę całego globu.
Englishbut the distinction between what is a technology -- a gadget would be the archetype -- and other ways of changing and rewriting human nature is quite subtle.
Ale różnica między technologią, której archetypem byłby "gadżet", a innymi sposobami zmiany natury ludzkiej jest płynna.
EnglishI say that, for thousands of years, women have lived, exemplified, met in intimacy, the archetype of Avalokitesvara, of Kuan-Yin, she who perceives the cries of suffering in the world.
Przez tysiące lat, kobiety żyły, były przykładem, spotykały się w ciszy z archetypem Avalokitesvary, Kuan-Yin, tej, która widzi wołania cierpiących na świecie.

Synonimy (angielski) dla "archetype":

archetype
archetypal
archetypical