EN

archaeological {przymiotnik}

volume_up
archaeological (też: archaeologic, archeological)
This was taken inside an archaeological tunnel in the main temple.
To zdjęcie przedstawia tunel archeologiczny w głównej świątyni.
I also have an archaeological project going on in Egypt.
Mam także projekt archeologiczny działający w Egipcie.

Przykłady użycia - "archaeological" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOwing to the weather, the fire could not be contained before it had reached the archaeological site.
Z powodu pogody nie można było uchronić stanowiska archeologicznego przed ogniem.
EnglishThis was taken inside an archaeological tunnel in the main temple.
To zdjęcie przedstawia tunel archeologiczny w głównej świątyni.
EnglishI also have an archaeological project going on in Egypt.
Mam także projekt archeologiczny działający w Egipcie.
EnglishAll they do is resist the use of a name which is part of their own ancient historical and archaeological tradition.
Po prostu razi ich wykorzystanie nazwy należącej do ich własnej tradycji historycznej i archeologicznej.
EnglishSo, one of the things that I love to do is travel around the world and look at archaeological sites.
Więc, jedną z rzeczy którą uwielbiam robić, to podróżowanie dookoła świata i przyglądanie się stanowiskom archeologicznym.
EnglishHowever, today I should like to pay special attention to the threat posed to archaeological sites by natural disasters.
Jednak dzisiaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie, jakie dla stanowisk archeologicznych stanowią klęski żywiołowe.
EnglishEveryone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.
EnglishIt was agonising to watch the salvage of the Ancient Olympia museum and the archaeological site of the first Olympic Games.
Byłem bardzo przejęty oglądając akcję ratowania muzeum Starożytnej Olimpii i stanowiska archeologicznego pierwszych igrzysk olimpijskich.
EnglishAnd many, many hundreds of skulls like this have been found in archaeological sites all over the world, dating back five to 10 thousand years.
Wiele, wiele setek czaszek jak ta znaleziono na wykopaliskach archeologicznych na całym świecie, i mają one od pięciu do dziesięciu tysięcy lat.
EnglishThe European Parliament is increasingly seen by citizens as an important platform from which to defend their environment, the quality of their drinking water and their archaeological heritage.
Parlament Europejski jest w coraz większym stopniu postrzegany przez obywateli jako ważna platforma, która broni ich środowiska, jakości wody pitnej i dziedzictwa archeologicznego.

Synonimy (angielski) dla "archaeological":

archaeological
archaeologic
archaeology
English