Przykłady użycia - "arch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAccording to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Głównym według niego krajem w tym właśnie łuku, takim zwornikiem, jest Iran.
EnglishSo using my arch-nemesis, Spanish, no less, to learn tango.
Mój stary wróg, hiszpański, posłużył mi do nauki tanga.
EnglishWe're still living with the old paradigm of age as an arch.
EnglishEntropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Entropia oznacza, że wszystko na świecie, jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk. jest w stanie upadku i rozkładu, to jak łuk.
English. ~~~ Upward rise the arch of a church he builds, wherein that minister may speak the word of God and lead a stumbling soul to touch the Christ.
Tuż obok budowniczy, wznoszący łuki kościoła, gdzie kapłan może głosić słowo Boże i prowadzić zbłąkaną duszę do Chrystusa.
EnglishThe Lisbon Treaty forms a symbolic arch with the Lisbon Strategy since the Charter of Fundamental Rights includes social rights among the fundamental human rights.
Traktat lizboński tworzy ze strategią lizbońską symboliczny łuk - w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej prawa społeczne zostały zaliczone do podstawowych praw człowieka.

"arched gateway" - polskie tłumaczenie

arched gateway
Polish
  • brama łukowata
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"architectural gem" - polskie tłumaczenie

architectural gem
Polish
  • klejnot architektoniczny
Więcej chevron_right